Opavská mladá krev

Batko se řadí mezi mladé místní umělce - narodil se v Opavě roku 1989. Svou zálibu ve výtvarném umění objevil již v dětství, ale moc tomu šanci nedával. Zájem o něj se vyvinula až na Základní umělecké škole v Opavě pod vedením paní Pavlíčkové.

Poté se blíže orientoval na průmyslový design na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě pod vedením dalších renomovaných pedagogů. Zájem o kresbu v něm utkvěl zásluhou sochaře Kloseho. Tato škola mu mnohé dala a mnohým věcem také naučila, proto zamířil zkusit své šance na vysokou školu uměleckoprůmyslovou, katedru designu výrobků, kde dodnes studuje.

Snaží se využít života i příležitostí v něm přichystaných, a naplnit tak své sny.

Originální pohledy umělce

Dalším vystavujícím umělcem v Obecním domě je Tomáš Rozum, rovněž reprezentant mladé umělecké scény a rodák z Ostravy. Kresbou se zabývá od tří let a už tehdy mezi vrstevníky v této oblasti vynikal. Zpočátku se věnoval všem výtvarným technikám, ale kresba obyčejnou tužkou či rudkou je u něj už léta na prvním místě.

V roce 1997 Tomáš začal navštěvovat výtvarný kroužek, kde rozvíjel svůj talent, a dále pokračoval, stejně jako Batko, ve studiu na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě v oboru průmyslový design. V roce 2009 byl Tomáš přijat na VŠVU v Bratislavě na transport design.

Při studiích na střední škole byl mnohokrát oceněn v rámci soutěží u nás i v zahraničí, a to díky svému zodpovědnému přístupu k práci. Oblast, kterou se v kresbě zabývá nejvíce, je poměrně rozsáhlá.

Studuje design, ve kterém uplatňuje nejoriginálnější nápady, svou fantazii vyjadřuje nejlépe v grafikách fantasy a do třetice Tomášovy figurální kresby v životních velikostech odhalují jeho smysl pro ztvárnění anatomie lidského těla.

Umělec se učí celý život

Třetím, ale nikoli jen do počtu, autorem prezentujícím se na akci je Jakub Benešovský, narozený v roce 1989 ve Znojmě. Zálibu ve výtvarném umění objevil již v dětství a také ji zdědil po své prababičce. Již v dětství tedy navštěvoval Základní uměleckou školu v Holešově, kde rozvíjel své schopnosti pod vedením učitele Jakóbka.

Dále, stejně jako jeho kolegové, pokračoval ve studiu na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě v oboru průmyslový design. V roce 2009 byl přijat na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, na katedru designu ve Zlíně, obor produktový design, kde studuje dodnes.

Zájem o výtvarné umění v něm zůstal dodnes, a to především záliba v kresbě, kterou se snaží ve volném čase zdokonalit.