Zastoupila ho kurátorka výstavy Radana Zapletalová, která přítomným představila výstavu i jejího autora.  Jak prozradila, výtvarník se netají tím, že jeho život provázejí tvorové, hodni obdivu  -  ženy a koně. Není proto vůbec překvapující, že vystavené obrazy jsou zaměřeny převážně na toto téma.  Kolekci doplňují ještě dvě církevně zaměřená  díla.  Autor  je malíř kolorista a lyrický vypravěč, který však v hlubších vrstvách rozehrává více i méně hybné, třebaže ztlumené drama. Se vzácnou intuicí se pohybuje na pomezí různých dualit a cítí se v nich přirozeně. 

„Tibor Červeňák vystavoval už prakticky po celém světě a jeho torba je zastoupena v uměleckých i v soukromých sbírkách. Je malířem srdce a ruky stejně jako citu a chvatu. Jeho malby jsou ve výrazu proměnlivé, avšak v úhrnu jsou dílem, držícím vnitřní tajemství pohromadě. Při pohledu na ně hledíme na báseň v próze, ve které se prolíná sen a skutečnost, představy a vjemy, fantaskní i pravděpodobné. Zpravidla se zdárně vyhýbá nástrahám povrchního estetismu, i když jsou přítomná vyprávění, krása a pozitivní podmanivost. Barva, pohyb a tajemná nedoslovenost  diváky  vtahují do jeho zvláštně rozvolněného a někdy zastřeného světa, který je nám tušeně blízký,“ uvedla Radana Zapletalová. 

Šestačtyřicetiletý Tibor Červeňák je rodákem Hranic na Moravě a před devatenácti lety využil možnost a přestěhoval se do Velké Británie. kde absolvoval Chelsea College of Arts, tedy jednu z nejprestižnějších uměleckých vysokých škol v Londýně, na které studovala řada světově uznávaných umělců.

Přijatý na ni byl bez formálního vzdělání, jen na základě svého talentu. Své obrazy vystavoval v galeriích předních evropských měst - Vídeň, Stockholm, Helsinky, Paříž, Benátky, Berlín, Londýn, Bristol, Belfast a rovněž i v New Yorku. Jeho první sólová výstava se uskutečnila roku 2009 v Belfastu a během deseti dnů bylo všech pětadvacet vystavených obrazů během deseti dnů rozprodáno do soukromých sbírek.

Jeho „americkou“ výstavu v New Yorku zahájila česká zpěvačka a herečka Iva Bittová. Obrazy Tibora Červeňáka se objevily také ve filmu Paint, který režíroval Ryan Tohill a jeho výstava v Safe House Galery se v roce 2005 objevila v dokumentárním filmu pro Northern Visions Television. Výstavu Doteky si zájemci mohou v Galerii Hřivnáč prohlížet do 28. října.