„Ve spolupráci s Jiřím Machalickým, kurátorem Muzea Kampa, vznikl cyklus tematických letních výstav, které se zabývají motivy ve výtvarném umění od druhé poloviny minulého století do současnosti.

První výstavou tohoto cyklu se staly Stopy ohně, na níž je zastoupena celá řada předních osobností českého umění,“ říká Jiří Jůza, ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO).

„Oheň odjakživa inspiruje jako jeden ze živlů nejen výtvarné umění. Každá doba však přináší zcela odlišné možnosti vyjádření. Zvláště v minulém století se však technické postupy spojené s novým způsobem vnímání skutečnosti a myšlení zdokonalily,“ míní Jiří Machalický, kurátor současné výstavy.

Na ostravské výstavě se prezentují práce značně rozdílné. Někteří autoři se zabývají akcemi či performacemi v otevřeném prostoru a pak je dokumentují fotografiemi nebo videozáznamy, jako je tomu například v případě Eduarda Ovčáčka či Svatopluka Klimeše. Jiní ohněm či kouřem kreslí – Ladislav Novák, Magdalena Jetelová, Jiří Georg Dokoupil či Jan Steklík, anebo vytvářejí koláže jako Eduard Ovčáček. Motiv ohně se v rozličných podobách objevil i v současné malbě, jak o tom svědčí díla Pavla Nešlehy či Martina Mainera, ale také ve fotografiích Jana Ságla a Jiřího Šiguta.

„Proces pálení se přirozeně uplatnil při tvorbě soch, objektů a reliéfů, jako tomu je u Jana Koblasy, Aleše Veselého a dalších umělců. Někteří jeho prostřednictvím zaznamenali i ty nejniternější a nejskrytější pocity, což můžeme pozorovat v opusech Dalibora Chatrného. Oheň je spojený s pozitivními, ale i negativními procesy, se vznikem vesmírných těles, se zářením slunce, přinášejícím život, nebo naopak s přírodními či válečnými katastrofami. Tvůrci každé doby na něj pohlížejí jinak, každá generace má odlišnou filozofii a užívá jiné výrazové prostředky,“ dodává Jiří Machalický.

Podle jeho slov včera zahájená výstava Stopy ohně nevyčerpává všechny možnosti, které fenomén oheň do výtvarného projevu během posledního půlstoletí přináší. Naznačuje však, jakými směry a s užitím jakých technických postupů se umění v souvislosti s ním ubírá.

„Chceme, aby i tato výstava jistým způsobem podpořila kandidaturu Ostravy na hlavní město evropské kultury v roce 2015. A moc si přejeme, aby byla návštěvnicky tak přitažlivá další akce, které GVUO v poslední době pořádá. Máme radost, že o naše výstavy je v posledních měsících velký zájem, což potvrzuje také daleko větší návštěvnost, která za poslední rok činí téměř 80 tisíc zájemců, kteří si našli cestu do GVUO,“ podotýká s nadšením její současný ředitel Jiří Jůza. Výstava Stopy ohně potrvá v Ostravě do 27. září.