Gesto, které má předkulturní kořeny, může prostředkovat neverbální „řeč“a je též formou projevu autora. Představuje různé roviny zpracování této problematiky, které se vědomě i nevědomě dotýká každý malíř, když se dostane do bodu, kdy musí udělat gesto a začít komunikovat s divákem. Zformulovat barvou myšlenku bývá někdy hodně těžký proces. Po projití první branou uvědomění si malířskosti se zákonitě začínají objevovat další brány k uvědomování si malovaného.

Opavská výstava se věnuje gestu jako jedné ze základních výtvarných veličin, které se na ní podílí.

Koncert Olympic 60, 1963 - 2023 Vlak co nikde nestaví ! Kongresové centrum Zlín
S Deníkem na legendární Olympic! Soutěžíme o vstupenky na opavský koncert

Prostřednictvím většinou velkoformátových obrazů, zhotovených akrylem na plátně, může neverbální řeč zprostředkovat a současně je též formou autorova projevu. Představuje divákům různé roviny zpracování témat. „S ateliérem Daniela Balabána spolupracuji už delší dobu i formou několika výstav. Studenti malířství mívají svůj bohatý vnitřní život, který vyjadřují tvorbou a tato výstava dává šanci novým talentům. Neměli by se uzavírat jen ve své komunitě, ale tak řečeno poslat svou kůži na trh a dávat svým dílům i dosud neznámé možnosti,“ říká opavský galerista Libor Hřivnáč. Umělecky různorodá výstava s názvem Gesto bude pro návštěvníky Galerie Hřivnáč přístupná do 6. ledna.

Ráno na farmářském trhu.
VIDEO: Zabijačka na opavském náměstí. Farmářské trhy si dávají pauzu

Šestašedesátiletý šumperský rodák, malíř a vysokoškolský pedagog Daniel Balabán je jedním z předních představitelů české výtvarné scény. Svá díla prezentuje veřejnosti už od druhé poloviny osmdesátých let. Mezi lety 1979 a 1984 vystudoval malířský ateliér profesora Františka Jiroudka na pražské Akademii výtvarných umění, v letech 1993 až 2007 působil jako vedoucí ateliéru malby na Katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity a od roku 2008 vede na její Fakultě umění svůj malířský ateliér Malba 1.