Opavské barvy na ní hájí architekti Jan Kovář, Tomáš Bindr a Jan Zelinka, kteří působí na katedře architektury při stavební fakultě jako externí vyučující. „Výstavy se účastní celkem šestnáct pedagogů a architektů. Jejím smyslem je vlastně ukázat naši tvorbu studentům a oni totéž v květnu předvedou nám,“ uvedl Jan Kovář.

Jeho architektonický ateliér je na výstavě zastoupen realizovaným návrhem kostela ve Zlíně a studií smuteční síně a pohřebiště v Bruntále. Další z opavského trojlístku: Tomáš Bindr a Jan Zelinka vystavují společně navržené a realizované stavby. Katedra architektury by v budoucnu ráda usilovala i o akreditaci magisterského studia architektury.

„Zatím se tu architektura a stavitelství studují jako bakalářské studium. Chtěli bychom, aby obor vychovával odborníky na srovnatelné úrovni jako v Praze, Brně či Liberci s přihlédnutím k regionálním odlišnostem Ostravska,“ uvedl Jan Kovář. Podle něj je vždy lepší umět využít potenciál místních odborníků. „Nebojme se stavět na místní produkci,“ říká k tomu Jan Kovář.

Ostravský region má podle něj svá specifika hlavně v tom, že tu nalezneme mnoho již nevyužívaných průmyslových objektů a ploch, které čekají na své architektonické zpracování. Pořadatel výstavy, Centrum nové architektury se sídlem v Ostravě, je neziskovým sdružením, které zahájilo své působení na jaře 2005.

K cílům sdružení patří zejména rozvoj, podpora a prezentace architektury, stavitelství a urbanismu, především v regionu severní Moravy a Slezska. Snaží se také pečovat o estetickou, výtvarnou, technickou, ekonomickou a sociální kvalitu výstavby, propojování architektury s jinými uměleckými a technickými obory. Výstava Architekti na škole/ve škole probíhá v nové aule Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava v Ostravě-Porubě do 22. března.