Již několik let, celkem čtyřikrát, během letních prázdnin zamíří část studentů Mendelova gymnázia za hranice. Pod patronací Rostislava Herrmanna v chorvatském Omiši probíhaly letní školy.

Na letních školách, kde pracovaly skupiny zaměřené na biologii, fyziku, matematiku a výtvarnou výchovu, vyučovali i vysokoškolští pedagogové jako například Zdeněk Kluiber. „Do značné míry jsme pracovali s talentovanými žáky, kteří pak úročili nabyté vědomosti v soutěžích, středoškolské odborné činnosti a podobně.

Zároveň ale zvláštní talent nebyl podmínkou, stačil prostě zájem o práci,“ řekl k letním školám Rostislav Herrmann.

Rok 2008 ale tradici letních škol z organizačních důvodů přerušil. Na ni ale hned v následujícím roce navázal letní výtvarný plenér Mendelova gymnázia Opava (MGO) pod názvem „Bez tíže 2009“. A právě tento v mnohém výjimečný plenér se na výstavě prezentuje.

Do čela plenéru se opět postavil Rostislav Herrmann. I když během roku ve škole vyučuje hlavně biologii, jeho koníčkem je výtvarné umění. Ostatně představovat jej opavským čtenářům jako aktivního výtvarníka by bylo ono pověstné nošení dříví do lesa. Snad proto byl plenér zaměřen výtvarně.

„Část studentů, kteří se jej zúčastnili, se mnou pracuje v rámci volné výtvarné tvorby po celý školní rok. Obecně se snažím s mladými lidmi pracovat v několika rovinách. Jednak jsou to ty ryze výtvarné, z druhé strany jde ale také o otázky etiky a hodnot v nejširším pojetí, proto se ke zpracovaným tématům řadí i taková, která mají environmentální aspekt, případně jsou zaměřena na oblast vztahů a podobně,“ popsal Rostislav Herrmann důvody, proč se studentům věnuje. Plenér opět zamířil na jadranské pobřeží, tentokrát do města Brela.

Trval osm dní, kdy se studenti věnovali výtvarné práci okolo pěti hodin denně. Studenti se výtvarně věnovali několika tématům a rozličným technikám.

Ať už to byl land art, tedy využití přírodních materiálů a jejich nezaměnitelné syrové krásy, Mé ráno s podtituly Kdo vlastně jsme?, Co je v nás krásné?, Co možná ne?, Co nás těší, inspiruje?, tedy téma vhodné pro abstraktní malbu temperou nebo téma Já a ty, které bylo také abstraktní a v tempeře, ale jen míň o vlastním vnitřním světě a víc o komunikaci. Atraktivním tématem byl body art.

„Tohle děcka vždycky baví. Když po sobě můžou malovat, je to nejen o výtvarné práci, ale taky o formě komunikace a společném dotváření výsledné podoby díla. Jakýmsi tematickým podtextem pro nás byl svět korálových útesů s jeho rozmanitostí životních forem, tvarů, barev. Zároveň si člověk vždy znovu připomíná křehkost takového ekosystému, jeho zranitelnost, nutnost jeho zachování.

Tím práce přesahuje pouze oblast výtvarné tvorby, ale nabírá i prvek environmentální,“ popsal téma Rostislav Herrmann.

Posledním tématem byla vysloveně ekologicky zaměřená práce Kytovci - budou žít? Studenti vytvářeli dvě linie maleb - jednu zaměřenou na kytovce v jejich nezdevastovaném prostředí a druhou pak na lov kytovců až ke hranici jejich vyhubení. Celý plenér Bez tíže 2009 byl doprovázen fotoaparátem.

Práce s fotografií se přesunula z oblasti ryzího dokumentu do roviny výtvarné. A právě snímky, profesionálně tištěné Františkem Mazáčem, tvoří jakousi průvodcovskou linku výstavou.