Jančí, malá vesnice a součást obce Březové, v sobotu 5. března uspořádá masopustní průvod, který má zde již dlouholetou tradici. O založení této akce se ve vsi zasloužil před mnoha lety místní sbor dobrovolných hasičů, který v tom s nadšením pokračuje dodnes.

Jančí má svůj výborný kolektiv mezi občany, kteří jako vždy si na hasičské schůzi bez jakýchkoliv výhrad rozdělí různé úkony pro organizaci v tento slavnostní den. V letošním roce bude sraz občanů převlečených do různých masek odlišného charakteru v devět hodin ráno před místním kulturním domem (bývalou školou).

Zde se také všechny masky zapíší kvůli pozdějšímu vyhodnocení a poté bude v devět třicet hodin akce oficiálně zahájena proslovem a se společným vyfotografováním všech zúčastněných.

A jak vypadá samotný průvod? V čele jde vždy medvěd s vodičem a za nimi si poskakují či pozpěvují ostatní masky jakéhokoliv charakteru. V Jančí se každý rok pravidelně střídá chod masopustního průvodu, a proto v letošním roce půjde průvod z horního konce od „točny“ směrem dolů přes vesnici.

V jednotlivých domech či staveních si medvěd a masky zatancují s obyvateli na dechovou hudbu, kterou, rovněž jako každý rok, zajišťuje v Jančí skupina Oderanka z Oder pod vedením pana Kubici. Po ochutnání zákusků, koblížků, chlebíčků či lahodného moku se pokračuje k dalšímu domu.

Ukončení průvodu je „zahájeno“ opět v místním kulturním domě, kdy každý z účastníků průvodu dostane guláš, pivo, limonádu, dle sil a míry střízlivosti, kterou ještě disponuje. V některých obcích takto masopustní průvod končí, ale zde ne.

Po občerstvení jdou všichni domů, připravit se na masopustní zábavu, která bude odstartována jak jinak než v kulturním domě, a to v devatenáct třicet hodin. Vyvrcholením celého dne je klasický obřad pochování basy, losování o bohatou tombolu a spravedlivé vyhodnocení nejlepších masek.

K poslechu a tanci bude hrát kapelník pan Poljak z Budišova nad Budišovkou. O občerstvení a pohoštění je jako vždy plně postaráno. Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni.