Vystudoval jste několik oborů, ve kterých už nepracujete. Který vám k srdci přirostl nejvíc?
Když to vezmu stručně, tak strojírenství to není a stavařinu už také dlouho nedělám. Nejspíš to bude ta oblast, kterou se teď zabývám.

Čím vás tak zaujala?
Lidské vztahy v právní regulaci jsou skutečně docela zajímavé, i když v nich všechno zrovna ideální není. Ani být nemůže, protože věci jsou v neustálém pohybu, a co je dnes v pořádku, už zítra může být ve velkém nepořádku. Zajímavá je na něm i vnitřní logika.

Lidé musejí mít odvahu svůj problém oznámit.

V čem ji naopak postrádáte?
Obecně řečeno hlavně v citech, které si s ní moc nerozumí. Nelogické bývá i chování některých lidí, kteří často bez zjevného důvodu ubližují sobě i svému okolí. Takových případů je bohužel stále dost.

Vzhledem k pracovnímu zařazení toho o lidských slabostech asi víte dost. Které profese jsou z pohledu bezpečnosti práce rizikové a které v pohodě?
K nejrizikovějším patří stavebnictví, strojírenství, hutnictví nebo dřevozpracující průmysl. V odvětvích, kde se pracuje s těžkou technikou a ve výšce, hrozí úrazy mnohem častěji než v jiných profesích. Ty bezpečnější bývají v oborech potravinářství trhu a služeb.

Rudolf Hahn působí u SÚIP od roku 2006.Zdroj: Region / Jitka HruškováKteré opavské podniky vám dělají největší radost?
Zaměstnavatelé, kteří získali titul Bezpečný podnik. V Opavě jsou to například Slezské stavby nebo Martin Knappe, Pekařství – Cukrářství. Potěšující je, že počet pracovních úrazů v republice dlouhodobě klesá. Jejich vznik bývá hlavně pochybením zaměstnavatele, který své zaměstnance musí důsledně kontrolovat. Mnozí to stále ještě podceňují.

Pomáháte lidem i v řešení jejich problémů na pracovišti. Nebojí se sankcí za své stížnosti?
Vedle bezpečnosti na pracovišti se snažíme hlídat i vyváženost pracovněprávních vztahů. Aby zaměstnavatelé nevyužívali svou silnější pozici. Lidé musejí mít odvahu svůj problém oznámit. Z naší strany jsme jim schopni zaručit anonymitu. Horší to bývá v případech, kdy potřebujeme jejich přímé vyjádření. Tady mívají obavy, které plně chápeme, ale bez něj se k jádru věci těžko dostaneme.

Takže jak to je? Dá se na právo ve státě spoléhat?
Víte, právní stát je výborná věc, ale má své hranice. Pokud tvrdíte, že někdo porušuje právní předpisy, musíte to dokázat způsobem, který ve správním soudnictví obstojí. 

Je osud člověka ve hvězdách?
To si skutečně nemyslím. Osud má člověk většinou ve vlastních rukou a může leccos ovlivnit. Neznám nikoho, kdo by nechtěl mít šťastný a pohodlný život. Vy snad někoho takového znáte?

Já neznám, ale vy řešíte cizí problémy. Jak jste na tom sám?
Děkuji, stěžovat si nemohu. Mám velmi dobré zázemí a koníčkem je myslivost.

Řekla bych, že střílet po všem, co se hýbe, to je poněkud morbidní záliba.
Rozhodně nejsem myslivec tohoto typu a myslím, že těch, kteří to dělají, je menšina. Zvěře je navíc pořád méně, což je daň postupující civilizaci. Dávám přednost uklidňující procházce v tichu a zeleni, která vybízí k utřídění myšlenek. Vracím se příjemně naladěný a to je prospěšné nejenom v soukromí, ale i v práci..

Váš úřad je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Jak funguje spolupráce?
Plně se respektujeme a oceňuji veškerou podporu, kterou nám poskytuje. Naším společným zájmem je zdraví lidí při práci.

Rudolf Hahn Narodil se 13. dubna 1954 v Opavě. Po skončení základní školy vystudoval nejprve střední průmyslovou školu strojírenskou a pak ještě brněnské Vysoké učení technické i Masarykovu univerzitu v oboru právo. Svou praxi začínal v Bytostavu Ostrava, odkud přešel do olomouckého Selika a v roce 1990 nastoupil jako tajemník na Magistrát města Opavy. Funkci ředitele úřadu práce zastával v letech 1995 až 2006, kdy byl v Opavě založen Státní úřad inspekce práce. Stal se jeho generálním inspektorem a funkci zastává dosud. Bydlí v Opavě, je ženatý a má dvě děti.

Ilustrační snímek.
Dohnálkovu vilu obohatí hned několik výstav
David Kareš odletěl do Thajska, aby mohl pomoci týmu mladých fotbalistů, kteří uvízli v jeskynním komplexu na severu země.
Uvězněným thajským dětem měl pomáhat i specialista z Hlučína