„Na oslavy našeho výročí jsme pozvali i přátele ze Slovinska, Dravograjski oktet Kograd Igem a také Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě,“ uvedla tisková mluvčí sboru Irena Hromadová.

Sbor založil v roce 1958 Bohuslav Kuzník. Až do roku 1971 stál v jeho čele také jako dirigent. V osmdesátých letech stanul na postu dirigenta Pěveckého sdružení slezských učitelek Petr Škarohlíd. Znova se vedení sboru pak ujal v roce 1992 a v jeho čele působí dodnes.

Je mezi členkami pěveckého sdružení někdo, kdo pamatuje začátky sboru? „Naší stále aktivní členkou, která pamatuje vznik sboru a stále dochází na zkoušky, je Alena Nohlová,“ uvedla tisková mluvčí sboru Irena Hromadová. Alenu Nohlovou spolu s dalšími členkami čeká na koncertě také ocenění za dlouholeté působení ve sboru.

Jak často ženský sbor zkouší? „Zkoušíme jednou týdně a máme tu výhodu, že nám vedení ZUŠ V. Kálika umožňuje zkoušet ve své budově bezplatně,“ uvádí sbormistr Petr Škarohlíd. Podle něj je to jev vcelku ojedinělý, protože většina jiných sborů takové štěstí nemá. „V současné době bych řekl, že nastává soumrak sborového zpěvu, protože sehnat potřebné finance na fungování takového tělesa, na reprezentování v zahraničí je čím dál těžší,“ dodává Škarohlíd.

Kolik koncertů za rok Slezské učitelky uskuteční? „Je to okolo dvaceti koncertů,“ přibližuje předsedkyně pěveckého sdružení Miloslava Skálová. „Hlavně nás u zpívání drží ten společný prožitek, také nás motivuje to, že se dostaneme do zahraničí a zazpíváme si na neobvyklých místech,“ uvádí Miloslava Skálová. Mezi ona kouzelná místa patří například zpívání v solné jeskyni ve Slovinsku nebo paluba lodi.

Na jakou tvorbu se zaměřuje Pěvecké sdružení slezských učitelek? „Dirigent takového sboru si musí nechat zajít chuť na pozdní romantiku jako je například Mahler, ale na druhou stranu nám složení sboru a zkušenosti umožnily provést dvě světové premiéry skladeb Antonína Tučapského,“ dodal Petr Škarohlíd.

Základem sborového repertoáru jsou renesanční polyfonie, hudba klasicismu, současná tvorba nebo lidové písně a spirituály. Na koncertě v sobotu 12. dubna pokřtí Pěvecké sdružení slezských učitelek své druhé CD. Vystoupení doprovodí Dravograjski oktet Kograd Igem a také Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě.