Slavnostní odpoledne zahájil ženský pěvecký sbor Píseň z Oder a za doprovodu komorního orchestru P. J. Vejvanovského představil skladby našich i světových mistrů. Světská i duchovní hudba zazněla v podání družebního chóru A. Mickiewicz a ženský sbor Briezka z Turčianských Klačan doplnil odpolední repertoár sborů o upravené lidové písně.

Smíšený pěvecký sbor Komenský se tentokrát představil s odlehčeným neobvyklým repertoárem, ve kterém se střídaly písně lidové se spirituálem i vážnou hudbou. Závěru přehlídky patřilo společné vystoupení všech sborů pod vedením Eduarda Zimoly v závěrečné Mozartově skladbě Ave verum.

Druhým vrcholem v pěvecké sezoně sboru Komenský byla účast sboru na 38. ročníku festivalu Svátky písní Mundi Cantant v Olomouci, který se uskutečnil nedávno. Letošní festival, kterého se zúčastnilo 106 pěveckých sborů z 11 zemí světa, byl zahájen varhanním koncertem v Chrámu sv. Mořice.

V programu zazněly skladby J. S. Bacha, L. Vierna, P. Ebena a další. Poté nastal koncertní maraton. Dětské pěvecké sbory střídaly sbory mládežnické i dospělé a na třech soutěžních místech (Reduta, Palác Bohemia, Chrám sv.Mořice) zněla soudobá česká hudba, folklór s instrumentálním doprovodem, folklór a cappella, církevní a duchovní hudba.

Smíšený pěvecký sbor Komenský byl pětičlennou porotou ve složení M. Pazúrik (SK), M. Dubovic (CZ), B. Dutruy (CH), J. Majtner (CZ) a W. Oberhansli (CH) - v kategorii G (komorní sbory ženské, mužské a smíšené) oceněn za provedení soutěžních písní diplomem s bronzovou medailí, což představuje v takové prestižní soutěži vynikající výsledek.

Přestože ve sboru zpívají zpěváci, jejichž věkový průměr je vyšší, zpívají plni energie a zápalu pro hudbu a spolu s dirigentem Tomášem Balejou usilují o co nejlepší výsledky na sborové regionální i mezinárodní scéně.