Konference proběhla ve znamení vzájemného prolínání teoretických a experimentálních (observačních) přístupů. Její součástí byla i prezentace připravovaných projektů satelitních observatoří zaměřených na pozorování exotických kompaktních objektů především v oblasti rentgenového záření.

Tito vesmírní průzkumníci by měli významných způsobem posunout naše poznání vesmírných objektů, či vesmíru jako celku, ale také zásadně přispět k poznání mikrosvěta.

Konference se zúčastnili vedoucí představitelé všech připravovaných misí. Ještě v jejím průběhu mohli slavit představitelé projektu ATHENA, prof. D. Barrett a prof. K. Nandra, neboť byl na zasedání komise Evropské kosmické agentury dne 28. 12. 2013 schválen k dalšímu vývoji jejich projekt Horký a energetický vesmír.

Vypuštění vesmírné laboratoře je plánováno pro rok 2028. Z toho je zřejmé, že konference Synergy se zabývala plány kosmického výzkumu v poměrně vzdálené budoucnosti.

Na konferenci byly představeny zásadní nové myšlenky v teoretických i observačních postupech spojených s astrofyzikou. Díky fascinujícímu rozvoji pozorovací techniky tak lze očekávat převratné nové poznatky přicházející z hlubin vesmíru.

Jednání konference bylo zaměřeno na šest hlavních témat a proběhlo v šesti sekcích, program jednotlivých sekcí vhodně kombinoval teoretické a observační aspekty jednotlivých témat.

V úvodní plenární přednášce prof. Petr Hořava, jeden ze spolutvůrců současné podoby teorie superstrun, prezentoval hlavní ideje svého modelu kvantové gravitace. Na konferenci dále vzbudily velký zájem a podnítily rozsáhlé diskuse přednášky zástupců týmů dvou projektů nové generace rentgenových orbitálních observatoří, ATHENA (Advanced Telescope for High Energy Astrophysics) a LOFT (Large Observatory for For x-ray Timing).

Významným způsobem ke zdárnému průběhu konference přispěli mnoha relevantními příspěvky i pracovníci Ústavu fyziky FPF SU v Opavě a Astronomického ústavu AV ČR v Praze.

Konference Prague Synergy 2013 byla financována EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost projektem „Podpora zapojení do mezinárodních sítí teoretického a observačního výzkumu v oblasti relativistické astrofyziky kompaktních objektů", řešeného Ústavem fyziky FPF SU. Do její přípravy se kromě výzkumníků z Opavy zapojili i astrofyzikové z Astronomického ústavu AV ČR.

Zdeněk Stuchlík: Podařilo se nám získat nejvyšší představitele všech vesmírných projektů

Děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Zdeněk Stuchlík byl jedním ze sto dvaceti vědců, kteří se v Praze před několika dny zúčastnili mezinárodní konference Prague Synergy 2013.

O čem jste vy osobně na konferenci přednášel?

Můj příspěvek se týkal možností pozorování prvotních superspinarů, jejichž existenci na počátku našeho vesmíru naznačují strunové teorie. Jejich vlastnosti jsou ještě exotičtější než vlastnosti černých děr.

Byl na konferenci vyjednán nějaký konkrétní výsledek týkající se spolupráce zúčastněných odborníků?

Na jednání se nám podařilo v panelové diskusi získat nejvyšší představitele všech vesmírných projektů zaměřených na pozorování dějů kolem černých děr a neutronových hvězd. Jedná se o tzv. satelitní rentgenovské laboratoře. Výsledkem jednání je jistě velice důležitá a užitečná koordinace plánů evropských vědců s plány vznikajícími v mimoevropských zemích. Významný je i pozitivní vývoj účasti českých vědců na těchto projektech.

A jaký byl výsledek týkající se samotného výzkumu vesmíru?

V průběhu konference se konalo jednání komise ESA, tedy Evropské kosmické agentury. Bylo rozhodnuto, že jeden z představených projektů, ATHENA, bude doporučen k dalšímu vývoji, na němž se budou podílet i naši výzkumníci.