Slezské univerzitě se v tom nejlepším slova smyslu dostává reklamy, jakou snad ani nepamatuje. Avychutnávat si ji může až do 14. dubna. „Výstavu jsme se rozhodli věnovat Piotru Szymonovi, který většinu z nás na studia do Opavy přivedl,“ netají její kurátorka Anna Sielska, absolventka ITF i Akademie Sztuk Pięknych v Katovicích.

Szymonovi (1957 - 2005), jednomu z prvních polských absolventů magisterského studia na ITF, který poté působil i pedagogicky, proto právem v Rondu Sztuki patří čestné místo. Slezská univerzita má v paměti zejména jeho cyklus Kalwaria Zebrzydowska, zachycující atmosféru poutí nedaleko Wadowic, rodiště papeže Jana Pavla II. Fotografie z něj posloužily též jako oficiální dar Slezské univerzity při předání její Zlaté medaile papeži v červnu 1999 a byly uloženy do sbírek vatikánských paláců.

„Přestože se institut stal pojmem už v celém Polsku a máme studenty i z jiných oblastí země našich severních sousedů, posluchači ze Slezska mezi nimi stále sehrávají významnou roli,“ říká v katalogu výstavy na adresu dalších zúčastněných Vladimír Birgus.

„Pro ilustraci početnosti zastoupení Poláků lze uvést, že ze stávajících 209 studentů je jich 62 polské národnosti,“ dodává vedoucí institutu. „O to víc si cením úsilí, s jakým elánem se čtyři z nich - Anna Sielska, Arkadiusz Gola, Michał Łuczak a Krzysztof Szewczyk - pustili do přípravy výstavy, která je v těchto dnech terčem pozornosti katovické kulturní veřejnosti,“ netají Birgus svou spokojenost s tím, jak mohutně je akce medializována.

Galerii Ronda Sztuki (otevřena je úterý - pátek od 11 do 19, soboty a neděle od 10 do 18 hodin) se navštívit opravdu vyplatí. Prezentované práce totiž vypovídají jak o tvůrčí orientaci každého z vystavujících, tak o současném životě Horního Slezska, jehož jsou Katovice moderní metropolí.

Autoři své fotografie dokonce slovně okomentovali. A tak se např. dozvídáme, že v cyklu Sen o sv. Barboře Dorota Zyguła hledá a nachází pozitivní energii a ducha světice, patronky havířů, který je tu stále zakódován. Arkadiusz Gola představuje nesnadnou práci i kouzlo žen zdejších dolů, Maciej Niesłony monumentální portréty bývalých vězňů koncentračních lágrů, ale též komunistického pracovního tábora Świetochłowice Zgoda, který navždy poznamenal všechny, kdo jím od února do listopadu 1945 prošli.

Michał Łuczak vypovídá o smutném osudu chátrající budovy školy a jejích žáků ve vesnici Czarnomin, známé pro inspiraci architekturou sídla amerických prezidentů jako tamější „Bílý dům“, a oslovuje Baraka Obamu jako v pořadí už třetí hlavu Spojených států, aby se zasadil o příspěvek na její rekonstrukci.

Michał Jędrzejewski a Tomasz Liboska získali stipendium maršálka Slezského vojvodství pro mladé tvůrce a vyrazili do okolí San Antonia v Texasu, aby zachytili život potomků Slezanů z Opolska, kteří se v polovině 19. století vydali na dlouhou cestu za prací, Rafał Milach se na základě poznání jejich životního prostoru s úspěchem zhostil úkolu zachytit doznívající atmosféru cirkusu a těch, kdo jsou s ním spjati…

„Většinou to bývají pedagogové, kteří přijímají dík od studentů, ale tentokrát zasluhují velké poděkování od svých učitelů právě studenti,“ zaznělo na vernisáži, jíž byli přítomni rovněž rektor Slezské univerzity v Opavě Rudolf Žáček a jeho katovický kolega z Akademie Sztuk Pięknych Marian Oslislo.

„Zájmem stovek, ba tisíců návštěvníků hned v prvním dnu výstavy jsem velmi mile překvapen,“ přiznal Žáček, a vyjádřil tak bezprostřední pocity všech přítomných pedagogů institutu.

Katovická výstava jeho slezských studentů a absolventů nezůstane letos na dlouho jedinou. Už na poslední březnový den je stanoveno oficiální zahájení ještě reprezentativnějšího vystoupení institutu k jeho dvacetinám, a to ve všech prostorách brněnské Reduty na Zelném trhu, na jehož zmenšenou reprízu se v květnu těší též Galerie Akademie múzických umění na Malostranském náměstí v Praze. A do třetice ho poté nemine ani bratislavská repríza.

Ivan Augustin

Maria Śliwa. Služebně nejstarší zastoupená autorka (magisterské studium v Opavě absolvovala v roce 1999) vystavila fotografie z cyklu Panoptikum, postihující vztahy mezi lidmi. Fotorepro

Adam Hiltawsky. Zabývá se reportážní a dokumentární tvorbou. Vystavuje s fotoklubem Formát v Rybniku a je též spoluzakladatelem katovického sdružení Pozitiv. Snímek je z cyklu Orchestr. Fotorepro