Již od 12 hodin měli návštěvníci možnost zhlédnout vystavené práce studentů. Fotky a kresby tvoří mozaiku různých stylů, pojetí a způsobů vyjadřování. Dílka jsou inspirovaná divadlem, lidmi, sci-fi a vlastními prožitky.

Oficiální zahájení proběhlo v půl sedmé večer. Byli na něm představeni jednotliví protagonisté. Za doprovodu Michaela Noska předvedla působivý výrazový tanec Markéta Švábová. Sestry Markéta a Veronika Hrdovy ukázaly, jak sladit kytaru s příčnou flétnou, aby z toho měli posluchači nevšední zážitek. Na violoncello zahrál Jan Roman.

Večer zakončila Norská Trojka. Tuto formaci založila Yveta Ellerová v Norsku. Protagonistky si pro posluchače, kromě zhudebněných textů Vladimíra Holana, Petra Hrušky, Franze Kafky a dalších, připravily skutečnou lahůdku. Eskymácké lidové písně. Zvláštní atmosféru zpívaných textů dotvořila hra na starý metalofon.

Úterý bylo spíše divadelní. Představila se Jana Alfabeta Cindlerová se svou alternativní tvorbou. Představení od Tennesseeho Williamse si připravili studenti Kulturní dramaturgie. Motivy zcela převrátili a uchopili po svém. Nic nebylo podle skutečnosti. Změnili úplně všechno, včetně pohlaví.

Celková atmosféra Návratů byla výborná. Nechybělo šampaňské, občerstvení a hlavně radost, že se celá akce povedla a setkala se s velkým úspěchem, ačkoli všechno bylo poprvé. Návraty po kružnici uspořádali studenti Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo za podpory vedoucího ústavu bohemistiky a knihovnictví Jiřího Urbance a celé univerzity.