Navzdory tomu, že se premiéra inscenace uskutečnila před čtvrt rokem, od té doby jsou všechna představení beznadějně vyprodána. Dramaturgie tedy přistoupila ke kroku začlenit dílo do programu pro měsíc únor, a to nikoliv v rámci předplatitelské skupiny, ale mimo ni. Repríza se uskuteční v neděli 3. února od devatenácti hodin.

Autor se při psaní díla nechal inspirovat nejenom osobními zážitky, do celkové koncepce se nemálo promítly rovněž poznatky ze sféry sociobiologie, usilující o vysvětlení mužského chování v souladu s přírodními zákonitostmi. Navíc lze napsání dramatu připisovat i skutečnosti, že vzniklo jako reakce na kontroverzní hru Evy Enslerové Monology vagíny, která je pohledem ženy na vlastní tělo.

K režii komedie Testosteron, jejíž česká premiéra se uskutečnila v loňském roce v Českých Budějovicích, byl pohostinsky přizván umělecký šéf pražského Švandova divadla, Michal Lang. Pro něj se stěžejním prvkem, z něhož vycházel, stal humor slovní, posílený o situační komiku. Lang do hlavních rolí obsadil Jakuba Stránského, Michala Stalmacha, Kostase Zerdaloglu a další.