Blízké hlasy zdáli. To je název dnešního koncertu, který pořadatelé 12. ročníku festivalu Další břehy připravili na závěr.

Vystoupí sdružení japonských buddhistických mnichů Gjosan-rjú Tendai Šómjó pod vedením Saikawi Buntai spolu s pražským souborem Schola Gregoriana Pragensia s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem.

Unikátní společný projekt představí citlivé a přirozené spojení gregoriánského chorálu a japonského zpěvu šomjó. Záměrem mimořádného hudebního projektu je vytvořit dialog dvou duchovních kultur na základě hudebního repertoáru buddhistické a křesťanské tradice.

Tato meditativní setkání se zaměřují jednak na zajímavé kontrasty v pojetí hudebního výraziva, současně chtějí představit i určité obdobné prvky, které jsou přítomny v obou tradicích. Paralely lze nalézt kupříkladu v přednesu posvátného textu nebo v interpretačním principu střídání sólisty a sboru, jenž překračuje hranice konfesních repertoárů.

Nápadná je i totalita vázaná na pentatonickou stupnici, která se objevuje ve zpěvu šomjó i v gregoriánském chorálu.

(ans)