Proč jsou právě Mýty a legendy hlavním motivem Bezručovy Opavy? Co bylo hlavním impulzem pro tento motiv?

Téma by mělo být vždy zajímavé, otevřené, dostatečně inspirativní a široké, abychom je mohli objevovat a zobrazovat z různých úhlů pohledu a prostřednictvím všech druhů umění, které našemu multižánrovému festivalu přináleží….tedy prostřednictvím filmu, divadla, výtvarného umění, hudby, literatury. Téma Mýty a legendy to vše nejen splňuje, ale mnohonásobně převyšuje a je v jistém smyslu nevyčerpatelné.

Čeká nás opět nabitý měsíční program. Co hlavního byste vypíchl? Co by si lidé neměli nechat ujít?

No to je tradiční neřešitelná otázka. Mohl bych začít 1. a skončit 53. pořadem festivalového programu a přidám ještě programy doprovodné. Pro milovníky divadla doporučuji Husu na provázku, Bílé divadlo, Buchty a loutky a Divadlo Petra Bezruče, všechny inscenace, které uvidí jsou skvělé, objevné a originální. Filmofilům jistě udělá radost návštěva režiséra Viliama Poltikoviče a projekce jeho filmů o Tibetu a Indii.

Milovníci hudby si přijdou na své na koncertech skupiny Čankišou, rockových legend Vladimíra Mišíka a ETC a Radima Hladíka a Blue Effect, také na koncertě Janáčkovy filharmonie s nádherným programem z děl klasiků či při kantátě Svatební košile Antonína Dvořáka. Festival nabídne i nové pohledy na nám všem známou Opavu na výstavě nazvané Opava – neviditelné město (vizuální antropologie města) nebo výstavy studentů Institutu tvůrčí fotografie.

Nesmíme zapomenout na parádní koncert s mnoha překvapeními k 25 letům Děsně Fajn za účasti mnoha skvělých hostů – Petr Čtvrtníček, Jiří Dědeček, Marek Daniel a další. I tady se máme opravdu na co těšit.

Loňský ročník Bezručovy Opavy zaujal také výstavou Orbis Pictus. Jak ho hodnotíte? Máte vůbec čas hodnotit?

Loňský ročník byl do jisté míry naprosto výjimečný rozsahem – trval 34 dní a mimořádně štědrým finančním zajištěním plynoucím z rozpočtu města a také z Moravskoslezského kraje, které dopomohlo řádně oslavit 50 let existence festivalu (programový bulletin vážil téměř půl kila) a nabídnout více než 70 programových bloků.

Je pravda, že jakousi pofestivalovou reflexi, zpětnou vazbu, hodnocení dělám vždy i za pochodu. Ale čas letí tak třeskutě rychle, že když jeden festival skončí už na horizontu vykukuje festival další a některé projekty se plánují i více let dopředu. Na zastavení tedy není čas, i když velmi rád cituji svou oblíbenou sentenci indického původu: „Jen klid uprostřed pohybu drží vše pohromadě“. Je naprostou nutností naučit se ovládat rychlý i pomalý čas!

Je něco v programu, co na Bezručově Opavě prostě nemůže chybět?

Nesmí chybět humor i pořady s hlubšími pohledy na kolotání tohoto světa. A také hosté ze zahraničí: letos například z Běloruska, Ukrajiny, Německa, Polska, Slovenska nebo americký režisér hry Oidipus komplexně.

Kdo kromě vás vytváří festival?

Základní páteří je organizační výbor festivalu Bezručova Opava, který se schází tak třikrát čtyřikrát ročně, který dává festivalu základní směr a přichází s návrhy témat. Já poté téma modeluji k obrazu svému, řadím, třídím, vybírám, hledám a především musím profiltrovat všechny akce přes svou mysl a zvažovat, co má smysl a co je nosné a přínosné.

Spolupracuji samozřejmě se spoustou skvělých jednotlivců: Jirkou Siostrzonkem, Petrem Hanouskem, Martinem Klimešem, Dušanem Urbaníkem, Jarkou Polákovou a všemi významnými kulturními institucemi města a opavskými školami. Jmenovat je ale ošidné, spoustu dalších pomocníků a rádců bych ani vyjmenovat nestačil.

(ans)