Jejich díla doplní zvuková výstava objektů amerického multimediálního umělce Dana Senna. Kabinet fotografie bude patřit výstavě Instant Monument Daniely Dostálkové. Všechny výstavy zahájí vernisáže dnes v 17 hodin.

Sochař a profesor ateliéru sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze Kurt Gebauer se na výstavě Snímky představí ve světle pro většinu jeho příznivců nezvyklém, protože je vnímám především jako sochař a kritický glosátor současného uměleckého i politického dění. Výstava bude patřit hlavně jeho záznamům z cest a dokumentování jiných výtvarných akcí.

„Spolu s Dagmar Šubertovou budeme asi vystavovat vše možné, co z okolí snímáme, ať už formou fotky, kresby, nebo otisku z reálných těl, to podle pocitu, co prostor Domu umění snese, takže i pro nás bude výstava překvapením,“ vysvětluje sochař. Svá díla na právě otvírané výstavě by nazval spíše jako výsledek pozorování, imprese, zatímco díla Dagmar Šubrtové by se dala označit jako spíše sebezpytující nebo sebepozorující.

Výstava by měla být odlehčená. „Neobsahuje politické či kritické téma, jak je u mne zvykem. Je to spíše můj vedlejší produkt nebo naopak, kdyby se kolem mě celý život neděly takové do nebe volající společensko-politické lidské blbosti, bylo by to možná moje hlavní téma,“ dodal Kurt Gebauer.

Dagmar Šubrtová vystudovala kromě jiného Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru Kurta Gebauera, kde od roku 2004 působí jako asistentka. Krom toho vede do roku 2000 jako kurátorka výstavní galerii Makráč při Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd České republiky a také působí od roku 2002 jako kurátorka výstav v Hornickém skanzenu dolu Mayrau ve Vinařicích u Kladna.

Její výtvarný záběr je široký a svůj zájem soustředí nejen na tvorbu kamenných objektů, ale také na instalace v krajině či světelné objekty. „V Opavě budeme s Kurtem Gebauerem vystavovat díla, která by měla navzájem komunikovat. Půjde nejen o snímky ve smyslu fotografické, ale také o snímání lidského těla,“ uvedla Dagmar Šubrtová. „Některé věci na výstavě vznikaly jako záznamy výtvarné akce, kterou vytvořil ten druhý,“ doplňuje Šubrtová a jedním dechem dodává, že příkladem takového díla je třeba Zuzana v lázni, které instalovala ona sama a Kurt Gebauer fotograficky zaznamenal.

Jejich výstavy nazvané Snímky doplní zvukové objekty Dana Senna. „Myslím,že to pro nás s Kurtem Gebauerem bude určitě překvapení, sami netušíme, jak výstava bude vypadat,“ dodala Dagmar Šubrtová.

Dan Senn pochází z amerického Seattle. Je skladatelem experimentální vážné hudby, ať už elektronické, tak akustické. Kromě toho je také sochařem a performerem, keramikem a zajímá jej také experimentální video a dokumentární film. Pro opavský Dům umění připravil výstavu Dvanáct bláznivých ptáků. „Je to vlastně instalací nafukovacích a mávajících zvukových soch. Budou zavěšeny ve výstavním prostoru. Ptáci se budou třepotat, chvět, rozpínat a smršťovat,“ uvedl Dan Senn.