Po fotografiích a obrazech Jana Saudka budou moci návštěvníci Městské galerie Hradec nad Moravicí vychutnat zcela novou výstavu. Tentokrát to nebudou ani malby, ani grafiky, ani fotografie. Poprvé bude výstava zaměřená na Sklo, což je také její název. Představí se dva sklářští výtvarníci- Josef Divín a Ondřej Strnadel.

Vernisáž se uskuteční v pondělí v sedmnáct hodin v galerijních prostorách. Expozice bude následně otevřena denně kromě pondělí v době od 10 do 16 hodin.

První z vystavujících- Josef Divín se narodil v roce 1982. Jeho první studium, které předurčilo jeho další tvůrčí činnost, probíhalo v letech 1998 až 2002 na Střední škole uměleckoprůmyslové sklářské ve Valašském Meziříčí. Poté studoval šest let na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v Ateliéru skla u Vladimíra Kopeckého. Následující rok strávil doplňující pedagogické studium u Vančáta. V současné době pracuje jako pedagog na Střední škole uměleckoprůmyslové ve Valašském Meziříčí a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Druhý umělec se narodil v roce 1979. Studoval stejnou střední školu jako Josef Divín, avšak s pětiletým předstihem. V letech 2005 až 2007 se pak věnoval studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2007 studuje na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Stejně jako Divín je pedagogem na Střední škole uměleckoprůmyslové ve Valašském Meziříčí.