Ve středu 17. prosince zavítá do opavského kina Mír, kde od devatenácti hodin začne vánoční koncert. Pořadateli akce jsou Agentura Karla Kostery a statutární město Opava.

Cimbálová muzika Hradišťan je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou uměleckou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, jehož inspiračním zdrojem se stal folklor.

Vznikla společně s tanečním souborem v roce 1950 v Uherském Hradišti, kde pracovala řada generací hudebníků, zpěváků a tanečníků pod dlouholetým vedením Jaroslava Václava Staňka. Ten posunul tehdejší chápání prezentace folkloru od volného předvádění hudebních a tanečních čísel směrem k propracovanějším kompozicím, které již snesly měřítka umělecké práce.

Od roku 1978 je primášem a uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost - houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica. Pod jeho vedením se začal soubor postupně transformovat. Dramaturgie čerpá z regionálních souvislostí a všímá si lidového umění v jeho širším geografickém a historickém kontextu. Vzrostly také interpretační nároky na členy souboru.

Vedle samostatné soustavné tvorby muziky vznikaly i hudebně- taneční tematické projekty. Postupně se začala významně prosazovat autorská tvorba, která zcela převládá v posledních hudebně–tanečních projektech, na nichž Jiří Pavlica spolupracoval s choreografkou a vedoucí taneční složky Ladislavou Košíkovou. Zde se také nejvýrazněji projevuje odklon od tradičního folklorního pojetí a přechod k volnějšímu scénickému ztvárnění.

Folklor se stává inspiračním zdrojem, přičemž jeho filozofická podstata zůstává zachována. Vedle společných vystoupení se hudební i taneční složka Hradišťanu ubírají svou vlastní cestou. Jiří Pavlica přivedl muziku Hradišťan k nadžánrovému hudebnímu pojetí a představil ji v desítkách projektů vydaných na zvukových nosičích, v rozmanitých cyklech televizních či rozhlasových nebo každoročně na stovkách živých koncertních vystoupeních.

Mezi kmenové sólisty patří Alice Holubová, Jiří Pavlica a David Burda. Dalšími členy cimbálové muziky jsou Milan Malina, Michal Krystýnek, Roman Gill a Dalibor Lesa. Hlavní náplň práce tvoří koncertní činnost, která představuje přibližně 150 vystoupení ročně.

(ans)