Obyvatelé a farníci farnosti Skřipov si odhalením pamětní desky ve farním kostele připomenou v neděli 11. února památku Mons. Vojtěcha Tkadlčíka, od jehož smrti uplyne letos dvacet let.

Bohoslužba s odhalením pamětní desky se uskuteční od 10 do 12 hodin a mezi účastníky budou zástupci hejtmanství Moravskoslezského kraje, biskupství, děkanátu olomoucké fakulty a další hosté.

Kdo vlastně byl Vojtěch Tkadlčík a proč se ve Skřipově rozhodli věnovat mu pamětní desku?

Univerzitní profesor, skřipovský kněz a vědec Vojtěch Tkadlčík byl v roce 1968 a 1989 obnovitelem bohoslovecké fakulty v Olomouci.

close Vojtěch Tkadlčík info Zdroj: archiv Milana Lindovského zoom_in Byl mezinárodně uznávanou kapacitou v oboru staroslověnského jazyka, spolupracovníkem ústavu ČSAV a podílel se na vydání Etymologického slovníku jazyka staroslověnského.

Velkou zásluhu si získal sestavením Hlaholského misálu. V padesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století byl komunistickým režimem perzekuován.

Nemohl vykonávat pedagogickou činnost univerzitního učitele a byl mu dokonce odebrán i státní souhlas ke kněžskému výkonu.

V roce 1974 dostal „kněžskou umístěnku“ do Skřipova, kde od července 1974 do listopadu 1989 působil jako administrátor a kněz. Tam nalezl klid, skutečný domov, své farníky. 

Po listopadu 1989 byl povolán do Olomouce a zvolen prvním děkanem a pak čestným děkanem fakulty. Za zásluhy o církev byl roku 1990 jmenován čestným papežským prelátem.

Vojtěch Tkadlčík zemřel o sedm let později v Olomouci ve věku dvaaosmdesáti let. Až do své smrti si však ke Skřipovu udržoval společenský a duchovní vztah.