Až do 15. října jsou tu k vidění obrazy a sochy, které ze svých cest přivezl cestovatel a galerista Karel Pupík. Hlavní část výstavy tvoří pětadvacet kamenných soch ze slavné sochařské komunity v Zimbabwe, která se nachází v oblasti bohaté na kámen, zejména na dobře opracovatelný serpentinit (hadec).

Základy moderního umění v Zimbabwe položil v 50. letech ředitel tamní Národní galerie Frank McEwen. Snažil se dokázat, že Afričané jsou nejen výborní řemeslníci, ale že jsou schopni moderního uměleckého projevu. Většímu rozšíření zimbabwského sochařství přispěl na konci 60. let 20. století farmář Tom Blomefield, který pochopil, že pro chudé Afričany je sochařská tvorba především vhodným zdrojem výdělku.

Jeho farma nazvaná Tengenenge – Místo počátků se brzy stala slavnou uměleckou kolonií a pravděpodobně největším sochařským sdružením na světě. Tengenenge bylo otevřeno každému, kdo si chtěl vyzkoušet své schopnosti a talent.

Během více než čtyřiceti let existence v Tengenenge vyrostlo mnoho kvalitních tvůrců a tvoří zde už děti a vnuci zakladatelů. Zimbabwské sochaře můžeme rozdělit do čtyř generací. Tvorba autorů první generace - „šonské sochařství“ - byla úzce spjata s tradičními africkými kulturami, zvyky a tradicemi jednotlivých etnických skupin.

Druhá generace – „zimbabwské sochařství“ - se pokoušela se střídavými úspěchy od této tradice odtrhnout, ale v dílech jejich hlavních představitelů byla stále na první pohled „vidět“ Afrika. Tvorbu třetí generace autorů (90. léta) charakterizuje vědomý odklon od afrických tradic a pokus o tvorbu soch překračujících hranice vlastní země, děl snažících se plně zapojit do kontextu světového sochařství.

Dnes v Zimbabwe tvoří už čtvrtá generace sochařů a převážně jejich díla lze ve Vítkově vidět. Sochařství se rozšířilo po celé zemi a vedle Tengenenge je dalším důležitým střediskem i sochařský park Chapungu na okraji Harare (hlavní město Zimbabwe).

Sochařství je v Zimbabwe zajímavé a ceněné zaměstnání. Tengenenge se stalo fenoménem a sochy z této komunity jsou dnes nedílnou součástí světového moderního umění. Výstava je obohacena také o výtvarná díla afrických malířů ze Zimbabwe a okolních zemí.

Jde hlavně o díla nejvýznamnějšího zambijského malíře, naivisty Stephena Kappat, který žil v letech 1936 – 2007). Ten svou pozornost dělí mezi motivy z tradičního života obyvatel povodí řeky Zambezi (slavnosti, léčení nemoci, čarodějnictví) a mezi komentování současného dění v zemi. Z jeho obrazů číší prostota afrického lidu a nadsázka při vtipném komentování střetu tradičních lidových hodnot s výdobytky moderní společnosti.

vitkov.info