Zakládající člen Burianova „Déčka“ a významný dramatický umělec 30. a 40. let Zdeněk Podlipný v něm krátce působil jako režisér a šéf činohry. Do divadla nastoupil v říjnu 1945 a převzal činoherní soubor, složený z kvalitních herců i mladých začátečníků bez divadelního vzdělání.

Pro úvodní sezonu zvolil repertoár zaměřený hlavně na českou klasiku a nezapomněl přitom ani na Shakespeara. Jako herec vystoupil na opavské scéně pouze jednou a ztvárnil Žida Shylocka v Shakespearově Kupci benátském. Pro sezonu 1946 – 47 připravil Podlipný už ambiciózní dramaturgický plán s určitým posunem k moderní tvorbě.

Stihl ještě přebudovat celý činoherní soubor, ale na uskutečnění dalších záměrů mu osud už neposkytl čas. Náhle a nečekaně zemřel 23. července 1946.

Odešel významný umělec, který měl rozhodující význam pro tvorbu koncepce Slezského divadla v jeho poválečných začátcích.

Výstava, připomínající umělecký přínos Zdeňka Podlipného, je veřejnosti do konce května přístupná ve výstavní budově Slezského zemského muzea v úterý až sobotu od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin a v neděli od 9 do 12 a od 14 do 16 hodin.