Otakar Karlas vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, speciální ateliér knižní kultury a písma. V letech 1985 – 95 vedl oddělení grafické úpravy tiskovin na Střední průmyslové škole grafické v Praze, od roku 1997 externě působí na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1998 pedagogicky působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vede předměty nauka o písmu a typografie.

V roce 2003 byl jmenován docentem pro obor písmo a typografie. „Typografie může tak jako mnoho dalších produktů lidských myslí i rukou posloužit i zranit. Otakar Karlas nepodlehl nikdy svodu proměňovat význam sdělení, jeho typografie není egoistická. Nelže. Nepředstírá. Nekřičí na nevhodném místě. Slouží. Slouží jak autorovi textu, tak i adresátu sdělení, čtenáři. Nezahrává si samoúčelně s podstatou vizuální komunikace, s čitelností,“ říká o Karlasovi Jan Solpera. „Otakar Karlas dovede dešifrovat ve formách písmen jejich logickou tvarovou stavbu, ale dovede také – a to považuji za dost důležité – v nich nalézt a ve své práci využít emotivní a někdy až ilustrativní prvky. Ve svých typografických realizacích klade na prvém místě důraz na harmonickou, nekonfliktní komunikaci, bez zbytečných útoků na oči čtenáře. Jeho pracovní postup není samoúčelný, má vnitřní logiku. Ať se jedná o samostatné slovní sdělení nebo o spojení obrazových prvků – a tím myslím i fotografii – s textem, vždy staví na logických vztazích jednotlivých elementů, a to jak v ploše, tak i u knihy v prostoru a čase. Otakar Karlas je ve svém oboru léta respektovaným praktikem, ale i teoreticky velmi vzdělaným tvůrcem.“

Jeho výtvarná práce je založena na písmu; vyznačuje se respektem a vědomým navázáním na tradici české typografie. Styl jeho práce je přesně promyšlený, úsporný, neokázalý. Jeho realizace jsou soustředěnou prací s několika prvky (sémantická hra slovního a typografického vyjádření, uměřená kontrastní barevnost grafických ploch). Navrhl řadu typografických plakátů výstavních, divadelních i autorských filmových.

Graficky upravil knihy pro nakladatelství Albatros, Český spisovatel, Kant, Mladá fronta, Olympia, Paseka, Petrov, Portál, Prostor, Sursum, Zvon a množství výstavních katalogů. Navrhuje autorské knižní vazby a značky. V letech 1991 – 92 se podílel na řešení grafického designu československého pavilonu EXPO ’92 v Seville. S Františkem Štormem spolupracoval na digitalizaci Preissigovy antikvy z roku 1925 a knižních písem Johna Baskervilla a Justuse Ericha Walbauma. Je členem TypoDesignClubu od roku 1996.

Výstavu spolupořádá Institut tvůrčí fotografie Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě za finanční podpory statutárního města Opavy, Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR.