Spoustu zajímavostí nabídne akce, která se uskuteční v sobotu 17. května v rámci Mezinárodního dne muzeí, od 9 do 11.30 hodin pracovnice ostravské zoologické zahrady Yveta Svobodová svůj výklad doplní filmovou projekcí. Výstava byla připravena ve spolupráci s ostravskouZOOa Českým svazem chovatelů.

Představí více než osmdesát preparátů Viléma Borůvky z muzejních sbírek a kolekci doplní několik exemplářů ze ZOO. Nejvíc vystavených ptáků bude z Austrálie a Oceánie, méně početně jsou zastoupeni papoušci z Jižní Ameriky, Afriky a Asie. „Těžištěm výstavy budou chovatelské informace a zájemci najdou stručné návody k chovu i další potřebné údaje u všech vystavených druhů. Jde především o pomoc zájemcům o chov papoušků i začínajícím chovatelům,“ říká kurátor výstavy Martin Gajdošík. Výstava je součástí Mezinárodního dne muzeí, a vstup je proto zdarma.

V sobotu od 13 do 14.30 hodin se dále uskuteční ještě program kurátorky výstavy Sága moravských Přemyslovců Markéty Tymonové a od 14.30 do 16 hodin budou prostory výstavní budovy veřejnosti rovněž zdarma přístupné k prohlídce všech stálých expozic.