Archeologové je nasbírali během šedesáti let svých výzkumů. Zvláštní pozornost si zaslouží unikátní soubor středověkého skla z odpadní jímky v Masařské ulici i několik reprezentativních souborů renesančního skla z jímek na parcelách poblíž Horního a Dolního náměstí. Soubor nalezeného středověkého skla z odpadní jímky v Masařské ulici obsahoval několik tisíc zlomků dutého skla.

„Minimálně devadesát číší českého typu, dvě číšky a láhev vyrobené zřejmě v benátských sklárnách. Tak početný soubor jednoho typu skleněných nádob je zcela unikátní a nemá v zemích Koruny české obdobu,“ říká kurátorka výstavy Hedvika Sedláčková.

Luxusní sklo bylo na stoly opavských měšťanů dováženo z Benátek, Německa a Uher, ale sklářská výroba v českých zemích má rovněž dlouhou tradici, sahající do 13. století.

České sklo se už od středověku vyváželo do rozsáhlé oblasti střední a severní Evropy a ještě větší rozkvět je známý z renesance. Výstava bude v pracovní dny otevřena od 9 do 17 hodin, komentovaná prohlídka s Kateřinou Vaďurovou bude ve čtvrtek 21. listopadu od 16.30 hodin.