„Město si nechalo zpracovat ověřovací studii a jednou z variant, která se objevila bylo i zřízení hotelu. Tato potřeba vycházela ze Strategického plánu, který kromě jiného ve své analytické části konstatuje, že Opava má nedostatek ubytovacích kapacit. V návrhu, který rada města schválila 18. března však nic takového není,“ tvrdí ředitelka Opavské kulturní organizace (OKO) Irena Šindlerová.

OKO od ledna letošního roku převzalo Dům umění a přilehlý bývalý kostel svatého Václava do své správy. „Doporučila jsem radě, aby se komplex dominikánského kláštera využíval jako středisko uměleckých aktivit s důrazem na výtvarné umění,“ dodává.

Projekt rekonstrukce bude pro samotný areál bývalého dominikánského kláštera znamenat mnoho změn. Asi nejviditelnější by mělo být očištění od různých dostaveb a novotvarů. „Architekti vycházeli z toho, že musí být zachovány původní historické znaky objektu jako například celá levá chodba ambitu při pohledu od vstupních dveří. Ta patří včetně podlouhlého gotického okna k původním prvkům,“ uvedla Šindlerová.

Autory studie jsou pražští architekti Daniel Špička a Mikuláš Hulec, kteří mají za sebou již úspěšný projekt konzervace sousedního kostela svatého Václava. „Jednou z výrazných změn podle nové studie by mělo být zastřešení atria neboli rajského dvora. Projekt počítá s vytvořením prostoru určeného například k výstavám a dalším společenským akcím. Rajská zahrada tak zůstane zachována v náznacích, například díky pilířům,“ vysvětluje Šindlerová. Nový projekt počítá i se zachování vinárny U Přemka, prostor by měl mít ale samostatný vstup a sociální zařízení.

Vedení OKO a rada v objektu plánují zachovat stávající výstavní prostory Domu umění a také provoz Základní umělecké školy. Tato škola také projevila společně se Střední školou průmyslovou a uměleckou zájem o půdní prostory Domu umění, které by chtěly využít pro své ateliéry.

Rekonstrukci areálu bývalého dominikánského kláštera město plánuje zařadit do Integrovaného plánu rozvoje města, který byl nazván Přitažlivé město a bude nástrojem pro získání dotací z fondů EU. „Vyhodnocovací proces, zda se tak může stát, nás teprve čeká,“ pokračovala Šindlerová s tím, že zatím není možno ani říci, jak bude celá rekonstrukce dominikánského kláštera finančně náročná a kdy by se s ní vůbec mohlo začít.