První patro a oratoř pokrývá workshop digitálního tisku Faktory, jehož cílem je upozornit na grafickou technologii. Ostatní prostory patří výstavě Hommage á Kassák, do které se zapojili umělci z Česka, Slovenska a Maďarska. Expozice vzdává hold zakladateli meziválečné avantgardy Lajosi Kassákovi.

Kabinet fotografie pro tentokrát vybral čtyři polské absolventy Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Vernisáže se setkaly s nebývalým zájmem veřejnosti, a to také z Polska.

(ans)