Ostravské pracoviště Národního památkového ústavu ji pořádá v rámci akce Ohrožené památky.

Průvodkyněmi pro tentokrát budou autorka stavebně historického a umělecko-historického průzkumu Dana Kouřilová a spoluautorka umělecko-historického průzkumu, autorka generálního programu využití objektu a scenáristka stávajících instalací a expozic Eva Kolářová.

Obě fundované odbornice provedou zájemce po celé prohlídkové trase a přiblíží jim dosavadní výsledky archivního, stavebně historického a umělecko-historického průzkumu interiérů.

Návštěvníci si prohlédnou i autentické doklady renesanční, barokní, empírové a historizující stavební fáze zámku od 2. poloviny 16. století do 2. poloviny 19. století a související umělecko-řemeslné vybavení i dekorace, rehabilitované během generální opravy Bílého zámku.

Součástí prohlídky bude výklad o postupných proměnách funkční a mobiliární skladby zámku jako reprezentační i privátní rezidence význačné aristokratické rodiny s rozsáhlým provozním a personálním zázemím.