Od konce roku 1970 působil až do odchodu do důchodu v roce 1990 jako ředitel Slezského muzea. Období jeho působnosti se vyznačovalo zintenzivněním a všestranným rozvojem odborných a organizačních muzejních činností. V mnohém dalece přesahovaly rámec, který šlo u kulturní instituce normalizačního období vůbec předpokládat a z jeho mnohých výdobytků muzeum těžilo i v následujících letech.

Z jeho výzkumu dějin Hlučínska jde mimo jiné o faktograficky obsáhlé monografie dějiny obcí Dolního Benešova a Zábřehu, Ludgeřovic, Šilheřovic, Oldřišova, Markvartovic, Vřesiny, Darkovic, Velkých Hoštic a Kobeřic. Při jejich sepisování zužitkoval také svou zevrubnou znalost fondů muzejní sbírky a knihovny.

Opavskou kroniku letopisce 19. století Erasma Kreuzingera, psanou starším německým jazykem i písmem, zpřístupnil svým překladem do češtiny široké vrstvě současných Opavanů a znalost cizích jazyků využíval též při přednáškové i pedagogické činnosti. Významný historik a dlouholetý ředitel Slezského muzea Vilém Plaček zemřel 1. prosince ve věku dvaadevadesáti let. 

Ilustrační foto
Autobus srazil invalidní ženu. Policie hledá svědky, kteří cestovali do Hlučína