Mezi těmi, kdo každé léto jezdí do Pelhřimov za kamarády, atmosférou a hudbou, jsou také absolventi Fakulty architektury VUT Brno. Loni postavili venkovní pódium pro zdejší festival, a letos se rozhodli zapojit i svou brněnskou školu a její studenty. Škola jim kromě odborných lektorů pomohla získat peníze na materiál a dopravu.

ÚKOL: POROZUMĚT MÍSTU A ROZVINOUT HO

„Máme dobré vztahy s vedoucím našich diplomových prací Janem Mléčkou, a tak jsme mu nabídli možnost společného projektu, který by fungoval jako letní škola architektury. Na jaře jsme si tu byli všichni tři společně obhlédnout terén a kostel, a konkrétně se zamyslet, jak to celé pojmout,“ zavzpomínal architekt Tomáš Madro, který je jedním z organizátorů.

Projekt koresponduje s prací ústavu prostorové tvorby, kde studenty vede mimo jiné právě Jan Mléčka. Zadáním bylo porozumět okolí kostela a najít v něm základní vazby nebo výrazné body a rozvinout je. „Nechtěli jsme se upnout na objekty, které mají danou funkci, jako třeba lavička. Šlo hlavně o to, objektem vyjádřit pocit z místa, ve kterém je umístěný. Jsou to prostorové instalace. Nenapadá mě konkrétnější termín, jak bych to nazval,“ dodal Tomáš Madro.

Kromě tří lektorů a sedmi studentů vyrazili do Pelhřimov pomáhat i absolventi školy.

HLEDÁNÍ VEDLO K TROJÚHELNÍKU

„Naším skrytým záměrem bylo vést je tak, aby sami přišli na to, jak vyrobit jednoduchý prvek, který se dá spojovat do větších celků. V první fázi byly návrhy velmi složité, které ale studenti nebyli schopni zpracovat z daného materiálu střešních latí a geotextílie. Postupně směřovali k základnímu geometrickému prvku, který se bude opakovat, jako třeba cihla. Zvažovali krychli, ale ta je při použití latí omezující, tak přešli na rovnostranný trojúhelník,“ popsali lektoři cestu k trojúhelníku, který dal práci úplně jiné tempo. Vznikla montážní linka na výrobu trojúhelníků, a nápady už se začaly hrnout samy.

ZKOUMALI REAKCE NÁVŠTĚVNÍKŮ

Autoři si je odnášeli na vyhlédnutá místa, kde z nich tvořili a montovali.

Účastníci festivalového setkání v Pelhřimovech si některé objekty nasvítili a různě přizpůsobili. Studenti architektury sledovali snahu uživatelů dotvořit jejich instalace a zkoumali jejich reakce.

„Pro studenty architektury může být deprimující, že během studií ve škole udělají spoustu dobré práce, která navždy zůstane jen na papíře v archivu. Nikdy nezjistí, jestli je to dobré nebo špatné. Proto byla zkušenost z Pelhřimov tak důležitá. Chceme tuto akci představit na půdě fakulty výstavou a formou brožury,“ uzavřela architektka Barbora Pospíšilová.