Cílem nejvýznamnější dopravní stavby v novodobé historii Bruntálu je nové propojení výpadovek na Krnov a Olomouc (I/45) a na Opavu (I/11), aby tranzitní řidiči nemuseli projíždět zastavěnou částí Bruntálu.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už vybralo firmy, které dlouho očekávanou stavbu postaví. „Obdrželi jsme pět nabídek na realizaci investice nazvané I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem M - Silnice a Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a to za nabídkovou cenu 827,58 milionu korun bez DPH, což je 78 procent odhadované ceny,“ sdělil na sociální síti X (dříve Twitter) mluvčí ŘSD Radek Mátl.

Dodal zároveň, že na akci už je vydáno stavební povolení, které nabylo právní moci.

Silnice I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa, prezentace ŘSD:

| Video: Youtube

Ještě než se kopne do země, ŘSD v místě nechá provést záchranný archeologický výzkum. Ten provede firma, která zvítězí ve výběrovém řízení. Odhadovaná cena je 13,8 milionu korun.

Obchvat má začínat jižně od města a následně se napojit prostřednictvím úrovňové křižovatky Bruntál-jih na stávající silnici I. třídy číslo 46 směrem na Olomouc, kde budou zřízeny pruhy pro odbočení vlevo.

„Dále se trasa odklání ze stávající silnice I/45 přes čerpací stanici a vede severovýchodním směrem přes železniční trať z Olomouce do Krnova. V prostoru mezi obytnou zástavbou a čistírnou odpadních vod obchvat překoná po estakádě údolí Černého potoka se silnicí II/452 směrem na Mezinu a k přehradě Slezská Harta.

"Následně trasa prochází sedlem Zaječího vrchu a po západním úbočí kopce Kozinec. Prostřednictvím mimoúrovňové křižovatky Žlutý kopec se pak napojí na hlavní tah z Bruntálu do Opavy," popisuje v informačním letáku Ředitelství silnic a dálnic.

Dále má pokračovat na sever, tentokrát pod železniční tratí, a napojit se na obchvatu Oborné na silnici první třídy směrem do Krnova.

Celá trasa v délce 4,5 kilometru má být hotová v roce 2027. Už loni na trase budoucího obchvatu proběhly přípravné práce, jako bylo například kácení zeleně a zaměřování budoucího staveniště.