Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011.

Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce zhruba jednoho centimetru je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až dvacet tisíc korun.

„Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit identifikaci psů ze strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli,“ řekl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček s tím, že komplikovaná identifikace psů často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických množíren.

Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120 až 450 korunami. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci.

Například ve Frýdku-Místku platí povinnost trvalého označení všech psů chovaných na území města, a to tetováním nebo mikročipem od roku 2006. V souladu s městskou vyhláškou získávají chovatelé za čipování nebo tetování psů jednorázovou úlevu na poplatku ze psů ve výši čtyři sta korun.

V praxi to funguje tak, že za aplikaci čipu nebo provedení tetování zaplatí u veterináře a nechá si vystavit potvrzení o označení psa s uvedením registračního čísla mikročipu či čísla tetování, které následně předloží na magistrátu při přihlašování psa do evidence. Chovatel má povinnost přihlásit psa do evidence do patnácti dnů ode dne označení psa.

V Třinci sice vyhlášku o povinném čipování psů nemají, držiteli psa, který nechá zvíře označit radiofrekvenčním identifikačním čipem, ale magistrát dává slevu ve výši 50 procent z roční sazby poplatku za psa po dobu dvou let.