„Celý systém jsme vybudovali tak, abychom byli co nejlépe připraveni, kdyby se epidemiologická situace v kraji výrazně zhoršila. Nic nedramatizujeme, ale ani nebagatelizujeme. Udělali jsme taková opatření, aby lidé věděli, kam se obrátit, kdyby bylo potřeba, nebáli se a zase mohli normálně žít,“ přiblížil hlavní důvody vzniku Covid Centra ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant.

Nyní je nemocniční laboratoř schopna vyhodnotit až 400 odběrů denně, na konci září bude díky novým přístrojům připravena zpracovat minimálně 1 000 vzorků denně. Infocentrum pak poskytne zájemcům veškeré informace o prevenci, projevech nemoci a rady, jak při podezření postupovat. Seznámí je také s chytrou karanténou nebo aplikací eRouška, které pomáhají k včasnému zachycení potenciálně nakažených osob.

Zájemci o testování a informace mohou přijít do centra denně, včetně sobot, nedělí a svátků v době od 7 do 15 hodin. Samoplátci se mohou k odběru online zaregistrovat na webu FN Ostrava https://pomoc.fno.cz/193764. Vstup do areálu centra v Ostravě-Porubě je z ulice K Myslivně.