„V dílčím povodí Odry může předpokládanou srážkovou činností docházet k dostoupení 1. stupně povodňové aktivity. V povodí Ostravice nepředpokládáme překročení ani 1. stupně.

V dílčím povodí Opavy bude docházet k dosažení 1. stupně povodňové aktivity v pátek 28. dubna dopoledne. A to na řece Opavě a Opavici v Krnově, na řece Opavě ve městě Opavě a obci Děhylov. Pouze v Držkovicích na řece Opavě může dojít k dosažení 3. stupně povodňové aktivity.

V lokalitě Kravaře Dvořisko na řece Opavě může dojít k dosažení kapacity koryta vodního toku. Situaci doporučujeme sledovat a vyhodnocovat také v Opavě-Vávrovicích,“ uvedla v předpovědi vývoje mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Jak dodala, k místním rozlivům může dojít i na vodním toku Petrůvka.