Elektrárna Dlouhé Stráně díky investicím dostala certifikaci na službu Start ze tmy. Zavedení nové služby předcházely změny na obou turbogenerátorech. Navíc bylo nutné upravit řídicí systém. Technické úpravy nutné pro zavedení Startu ze tmy přišly Dlouhé Stráně na jedenáct milionů korun.

„Studie potvrdila, že na 172 kilometrů dlouhém vedení mezi Dlouhými stráněmi a Chvaleticemi je možný vznik ferorezonance a samobuzení. Vše se následně potvrdilo v praxi při úspěšné zkoušce,“ řekl ředitel Vodních elektráren ČEZ Petr Maralík.

Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně patří k vyhledávaným turistickým atrakcím Jeseníků. Při blackoutu umí na dálku pomoct tepelné elektrárně Chvaletice.Zdroj: MěÚ Krnov

Jak Start ze tmy funguje? Z Dlouhých Strání dálkovým povelem nastartují výkonný dieselagregát. Tento zdroj umožní spustit vodu z horní nádrže, roztočit turbínu a postupně nabudit linku bez napětí. Celý proces zabere méně než půl hodiny.

Blackout, neboli přerušení dodávek elektrické energie na rozsáhlém území, způsobují různé mimořádné události v přenosové soustavě. U dodávek elektřiny totiž musí být v každém okamžiku vyrovnaná bilance výroby a spotřeby. K nerovnováze a dominovému efektu může dojít kvůli vichřici, povodni, kybernetickým či teroristickým útokem nebo přetížením soustavy.

Elektrárny vyřazené z provozu většinou nejsou schopny bez cizí pomoci obnovit výrobu. V takových situacích pomůže Start ze tmy, aby se elektrárna nebo přenosová soustava zotavila z odstavení.