„Ten proces navracení zvonů bude dlouhý. Dnes vůbec nejsme schopni říci, kdy se jednotlivé zvony do jednotlivých farností vrátí,“ říká mluvčí Ostravsko-opavského biskupství Pavel Siuda.

Biskup Gebhard Fürst z diecéze Rottenburg-Stuttgart v Německu v sobotu při slavnosti v Píšti řekl, že momentálně má diecéze k dispozici zpracovaný seznam zvonů a probíhají jednání mezi biskupstvím a jednotlivými německými farnostmi, kde se zvony fyzicky nacházejí, o tom, kdy by mohly být navráceny do původních kostelů. Takových zvonů je údajně jen církevním obvodu Rottenburg-Stuttgart celkem pětašedesát.

Do kraje se vrátí ještě pět zvonů

Podle Tomáše Hejdy, kampanologa Ostravsko-opavské diecéze, by se snad něco bližšího mohlo vědět po Velikonocích.

Karviná-Darkov. Tomáš Hejda, kampanolog - ladič zvonů.
Muž, který nejen v Karviné poslouchá zvony, po práci zase v uniformě dechovku

„Mám zprávu, že už z jedné německé farnosti ozvala do Třebomi. Tam by se měl vrátit přes 600 kilogramů vážící zvon odlitý v roce 1511. Po demontáží tam stále mají srdce, stolici a prázdné místo, takže se zvon zavěsí do původního zařízení, které je 500 let staré,“ předpokládá Hejda.

Německá strana má zaplatit demontáž zvonu a jeho převoz na místo, odkud byl odvezen. To vše v rámci projektu Zvony míru a pokoje pro Evropu, který je naplánován na zhruba šest let.

Osmdesát let byl ztracen. Teď se vrátil domů na Opavsko jako první zvon míru.
Osmdesát let byl ztracen. Teď se vrátil domů na Opavsko jako první zvon míru

„Projekt chápu jako součást velkého mírového úsilí, na jehož dlouhé cestě učiníme s našimi farnostmi alespoň pár kroků vpřed. Do naší diecéze se dostalo sedmašedesát zvonů, které unikly zničení. Většina z nich dodnes svolává k bohoslužbě a modlitbě. Navrácení zvonu do Píště vidím jako začátek procesu. Časem vznikne síť diecézí a farností v rottenbursko-stuttgartské diecézi, v Polsku a v ostravsko-opavské diecézi, která společně spojí zvony míru a pokoje,“ řekl v sobotu na slavnosti v Píšti biskup Gebhard Fürst.

Faráři: Bude kolem toho hodně práce

Ve farnostech, kam se mají zvony v budoucnu vracet, mají z této zprávy radost. Přestože je čeká mnoho práce s tím spojené. Příprava, úprava prostoru ve věži a osazení zvonu, nový motor… To všechno bude něco stát.

Zvon Salvator v Katedrále Božského Spasitele, březen 2021 v Ostravě.
Království stoletých zvonů: Deník byl v místech, kam běžný návštěvník nechodí

„Radost z toho máme, pochopitelně. Jistý problém ale vidím v tom, že zvon třeba nebude v tónině, do které jsou laděny zvony, které dnes ve věži máme,“ říká dětmarovický Martin Pastrňák, farář, jenž spravuje také kostel z Doubravě.
Farář Marián Pospěcha z Dolní Lutyně, pod kterou spadají i Věřňovice, bude muset vyřešit, zda do kapličky osadit oba zvony, nebo jen jeden. „Zvon, který se má vrátit, není sice nijak velký, ale věžička má problém se statikou a už dnes, když se zvoní, se otřásá. Takže uvidíme, budeme to muset vyřešit,“ říká Pospěcha.

Kampanolog Tomáš Hejda předpokládá, že by se sundal ocelový zvon a nahradil se tím navráceným, bronzovým.

K TÉMATU

Zvony, které se mají vrátit

V rámci již zmíněného projektu budou vráceny také další zvony. Nejstarší navrácený zvon je z Oldřišova a byl odlit v roce 1507. Váží 590 kg a nachází se v kostele sv. Františka ve Schweningenu.

Druhý zvon poputuje do Třebomi a jeho vznik je datován na rok 1511. Váží 580 kg a je v kostele sv. Petra z Tübingen-Lustnau.

Dalším v pořadí je zvon z Věřňovic, který v roce 1779 odlil Franz Staněk z Opavy. Nachází se v kostele sv. Jiří v Hemmingenu. Na registrační kartě ze 40. let 20. stol. je napsáno, že zvon pochází z Willmersdorfu ve Slezsku (dnešní Věřňovice)

Zvon z Doubravy z roku 1783 váží 30 kg a jeho tón je „c“. Nachází se v kostele v Beimerstettu.
Nejmladší zvon, z roku 1932, se vrátí do Třanovic. Váží 140 kg a momentálně na něj zvoní v kostele sv. Jana v Roigheimu.