Na mohutný odpor psychologů, pedagogů a starostů narazil návrh novely školského zákona, podle kterého by mateřské školy měly od září roku 2020 garantovat místa i dvouletým dětem.

Odpůrci návrhu upozorňují na nedostatečné kapacity mateřinek, chybějící personál i vysoké finanční náklady na nákup specializovaného vybavení. Podle řady z nich navíc dvouleté děti ještě nejsou na školku duševně připravené.

HROZÍ EMOČNÍ ÚJMA?

„Takto malé děti citově strádají, vyžadují individuální přístup a jen málo z nich je na režim v mateřinkách připraveno. Povinnost přijímat je do školek proto podle mě není v pořádku,“ vysvětluje například ředitelka Mateřské školy v Doubravě Radomíra Jasenková.

Zároveň dodává, že mateřinky nejsou obecně na přítomnost takto malých dětí stavebně, materiálně ani personálně připraveny.

„Stává se, že i v současné době přijmeme do školky pár dětí, které ještě nedovršily tři roky věku, abychom tak rodičům z obce pomohli při začlenění do pracovního procesu. Předpokladem pro přijetí těchto dětí je však jejich samostatnost a emoční připravenost na pobyt v předškolním zařízení, za kterou zodpovídají rodiče,“ doplňuje ředitelka.

Na nebezpečí možného poškození vývoje dítěte upozorňují i starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek a starosta Petřvaldu Jiří Lukša.

„Touto problematikou se mezi obcemi zabýváme už delší dobu. Já osobně jsem pak připraven napsat proti návrhu dopis na ministerstvo školství. Nejde totiž jen o technické a personální problémy, které by povinnost přinesla, ale obávám se i jejího dopadu na zdravý vývoj dítěte. To by podle mého mělo být minimálně do tří let doma s jedním z rodičů, který mu do života dokáže vložit mnohem víc než jakékoliv školské zařízení,“ poukazuje na možné dopady Lukša.

POVINNOST PROVÁZÍ ŘADA OTAZNÍKŮ

Vedle případné emoční újmy dítěte pak velké řadě starostů a ředitelů mateřinek přidělávají starosti vysoké finanční náklady na dovybavení školek, na rozšíření jejich kapacit a nutnost zajistit do školek adekvátní počet chův a učitelek.

Uvažují také nad tím, zda budou rodiče do mateřinek nosit pleny či stravu odpovídající věku dítěte, nebo zda tato starost připadne na bedra pedagogům.

„V současné době máme ve třech mateřinkách v naší obci devět dvouletých dětí. Za zásadní problém návrhu zajistit místo ve školkách všem dvouletým dětem považujeme především nedostatek personálu. Nyní totiž máme ve školkách dvě chůvy, které platíme z projektu, nicméně ty během dvou let skončí a pak vyvstává otázka dalšího financování,“ řekl starosta Petrovic Marian Lebiedzik a dodal:

„Stejně jako pořízení certifikovaných hraček, včetně venkovních hracích prvků, úprav sociálního zařízení a podobně. To vše s sebou ponese zvýšené finanční nároky na rozpočet školek i obce samotné. Pokud tedy stát shledává za důležité zajistit předškolní výchovu takto malým dětem, potom bych očekával, že tato priorita bude z jeho strany podpořena i finančně. Zatím je kolem celého návrhu spousta otazníků.“