Biotop alpínského bezlesí je to nejcennější, co CHKOJ chrání. Jakou koncepci zvolili odborníci, aby jesenickou přírodu mohly obdivovat i příští generace, ukázala komentovaná exkurze na trase Ovčárna, Vysoká hole, Velká kotlina a Eustachova chata.

Zatímco v minulosti prostředí přirozeného horského bezlesí sloužilo k pastvě dobytka a sklízení sena, krátce po druhé světové válce tento režim hospodaření skončil. Následkem toho došlo k expanzi borůvčí na úkor alpínských trávníků.

Potlačení borůvčí je aktuálně prioritou CHKOJ. Hledá se optimální rozsah kosení, aby borůvčí nahradily louky plné vzácných a ohrožených druhů. Experimentuje se, kromě kosení, také s obnovením pastvy dobytka. Výsledky mohli vědci sledovat kousek nad Ovčárnou.

Na Vysoké holi, což je druhá nejvyšší hora Moravy vysoká 1465 metrů, si prohlédli ekosystém se vzácnými druhy rostlin jako je jestřábník alpský, sasanka narcisokvětá nebo violka sudetská. Také zde ochranáři potlačují konkurenční vegetaci.

Pak výprava z holin na hřebenech sestoupila do pralesovitého smrkového lesního porostu. Stáří některých stromů zde překračuje tři století. Vývoj smrčin probíhá bez lidského zásahu, ale už také zde se diskutuje o boji s kůrovcem a o vlivu přemnožené zvěře na lesní ekosystém.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byly vyhlášena před padesáti lety. Toto výročí provázela exkurze, na které příroda Jeseníků předvedla účastníkům, jak dokáže být krásná a drsná.Zdroj: Deník / Andrea MartínkováChráněná krajinná oblast Jeseníky byly vyhlášena před padesáti lety. Toto výročí provázela exkurze, na které příroda Jeseníků předvedla účastníkům, jak dokáže být krásná a drsná.Autor: Deník / Andrea Martínková

„Líbilo se mi, že tu člověk na vlastní kůži mohl zažít drsné prostředí alpínského bezlesí a pak příjemný poklid a krásu horského pralesa. Zajímaly mne managementové zásahy na posílení biodiverzity kvetoucích rostlin. Mohli jsme vidět posekané borůvčí a strhávání drnů na Vysoké holi. V pralese jsme měli ukázkový příklad přirozené obnovy horských smrčin. Uvědomíte si, jak těžký je každodenní život organismů ve tvrdých horských podmínkách a jak jsou na ně výborně evolučně přizpůsobeny,“ řekla Martina Huběnková z Uničova, jedna z odborných účastníků exkurze.

DRSNÁ PŘÍRODA UKÁZALA, CO UMÍ

Drsná jesenická příroda ani lidem nic nedá zadarmo. Účastníky exkurze přivítalo typické jesenické počasí. Začalo to mlhou, jež by se dala krájet. Přestože se všichni snažili držet těsně za sebou, stejně někteří sešli z cesty. Na Vysoké holi ledový vítr nic nezpomaluje. Trávníky brzy byly tak zledovatělé, že o pády nebyla nouze. V pralese pro změnu začalo hustě pršet.

Ti, kteří pár kroků sešli z cesty, zapadli do bažin. Přes tyto nepříjemné peripetie všichni věděli, co mají dělat na horách, aby v pořádku došli do cíle. „V horách musíte počítat se střídáním povětrnostních podmínek, včetně extrémů. Žasla jsem, že si i starší účastníci výpravy poradili s vysokohorským terénem i podnebím,“ dodala Martina Huběnková.

Andrea Martínková