„Žádnou veřejnou sbírku nemáme! Ostatně, ani nikdy v minulosti jsme ji nepořádali,“ vzkazuje Pavlína Zárubová, ředitelka neziskovky, jež šestým rokem „staví mosty“ mezi světy zdravých a handicapovaných. Konkrétně hlavně poskytováním tlumočnických služeb neslyšícím či nedoslýchavým.

„Kontaktovali nás z jedné prodejny, kde byl muž s vizitkou CSNN a žádal o finanční příspěvek. Prodavačka učinila to, co bývá v těchto případech nejlepší: Telefonicky si ověřila pravost jeho tvrzení,“ líčí Zárubová s tím, že nejde o jediný případ. Potvrzeno je i vybírání u stolů v restauraci, prý dost věrohodné.

CSNN se samozřejmě cítí nejen poškozena, ale i zostuzena. „My působíme v rámci fungujícího sociálního systému, takže opravdu není zapotřebí, aby sluchově handicapovaný žebral na veřejnosti. Takové počínání je urážlivé i pro samotné lidi s handicapem,“ říká ředitelka dotčené neziskové organizace.

Trestní oznámení na neznámého pachatele však zatím nepodává. „Nedokážeme totiž vyčíslit škodu. Sepisování by zabralo hodiny a kdoví, jaký by byl výsledek,“ vysvětluje Zárubová. Místo toho dává CSNN vědět o podvodnících všem klientům, partnerům, úřadům a donátorům. Vydává i oficiální prohlášení.

„Došlo ke zneužití našeho loga. Podvodníci ho partně zkopírovali z internetu. Osobám, které se po Ostravě pohybují a našim jménem chtějí peníze do veřejné sbírky, v žádném případně nic nedávejte,“ vyzývá Zárubová. Lépe je podle ní obrátit se ihned na Policii ČR a předat popis falešného handicapovaného.

CSNN se představuje
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, které má v kraji na 190 klientů, pořádá ve svém sídle v ulici 28. října 286/10 dvě akce pro veřejnost. V sobotu 21. září je u příležitosti Mezinárodního dne neslyšících od 14 hodin prezentace televizních dokumentů o práci s touto cílovou skupinou doplněná o komentáře hostů – odborníků. Ve středu 25. září má pak od 9 do 17 hodin den otevřených dveří v rámci Týdne znakového jazyka, kdy představí všechny své služby a také spolupracující neziskovky Tichý svět (pracovní rehabilitace pro neslyšící a nedoslýchavé) a Tamtam (pomoc rodinám dětí se sluchovým handicapem).