Zastupitelé již dříve uzavřeli Memorandum o vzájemné spolupráci při obnově a využití kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa ve Fulneku mezi Moravskoslezským krajem, dalším krokem mělo být schválení darovacích smluv, na jejichž základě kraj převede kostel svatého Josefa a přilehlý kapucínský klášter na město.

Na zasedání 24. června ale zastupitelé smlouvy neschválili a požadovali, aby vedení města ještě s krajem jednalo, neboť se zjistilo, že střecha kláštera je dlouhodobě ve špatném stavu a do objektu zatéká. Zastupitelé chtěli, aby kraj toto napravil.

Na jednání zástupci Moravskoslezského kraje sdělili, že kraj nechá provést opravu střechy v hodnotě zhruba 700 tisíc korun, tak aby v dalších pěti až osmi letech nemuselo město vkládat do opravy střechy další peníze. Starostka poté řekla, že bude hlasovat pro převzetí kláštera.

„Vidím zde využití pro seniory. Nejen v našem městě, ale v celé České republice populace stárne, tak bude třeba zařízení pro tuto skupinu obyvatel,“ uvedl Radka Krištofová s tím, že na takové investice jsou avizovány dotace.

Proti převzetí se výrazně postavil zastupitel Antonín Zbožek, jenž upozornil, že objekt kláštera je ve velmi špatném stavu, včetně statiky. „Měl jsme tam odborníky i historika a shodli jsme se na tom, že opravovat něco takového je sebevražda,“ řekl Antonín Zbožek s tím, že investice vynaložené v budoucnu do oprav a provozu kláštera stáhnou město finančně ke dnu.

Nato přečetl seznam bodů a otázek, na které nezná odpovědi, a tudíž si nedovolí hlasovat pro převzetí. Otázky se týkaly například konkrétního budoucího využití, konkrétních dotací, provozních nákladů kostela v posledních pěti letech a podobně.

Proti převzetí objektů se vyjádřili i další zastupitelé, kteří argumentovali zejména vysokými náklady na opravu, případně další provoz, byť někteří z nich připustili, že kapucínský klášter je památkou a jednou z dominant města, kterou je třeba zachránit.

Bylo patrné, že patnáctka zastupitelů je rozdělena na dva téměř stejně početné tábory. Zhruba po hodinové diskuzi došlo na hlasování. V něm osm zastupitelů, tedy těsná většina, hlasovalo pro podepsání darovacích smluv.