Zasedání začne v 15 hodin. Po první hodině jednání bude zařazena diskuse s občany a interpelace zastupitelů. Lidé se mohou zapojit také do diskuse k právě projednávaným bodům.

Mezi projednávanými body je například zpracování výsledků úsekového měření rychlosti jízdy automobilů v beskydské obci Bílá, která si k tomu vybrala havířovskou městskou policii. Zastupitelé se seznámí s projekty, u kterých se město snaží získat dotace a sami také budou dotace rozdělovat na nejrůznější prospěšné aktivity. Schválit by měli výjimku z nejnižšího počtu ve třídách Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Selské ulici a také v ZŠ Kpt. Jasioka v Prostřední Suché.

Dotřiďovací linka Technických služeb Havířov.
Havířov postaví třídírnu na odpad, Karviná spolupracuje

Třídička odpadu

Jedním z hlavních bodů jednání bude založení společnosti pro zpracování komunálního odpadu a následné memorandum o spolupráci na projektu „Zařízení pro využití odpadů“.

Velká třídička odpadu bude postavena v lokalitě bývalého Dolu Dukla. Svážet se tam bude odpad nejen z Havířova, ale i z širšího okolí. Použitelné suroviny budou odváženy k dalšímu zpracování a nezpracovatelná část materiálu bude spalována v karvinské teplárně.

Město Havířov společně se společnostmi ASOMPO a Spolkem pro nakládání s komunálním odpadem založí akciovou společnost CEVYKO, do níž Havířov vloží 700 tisíc korun za 35 procent akcií. Stejný podíl bude mít ASOMPO, zatímco třetí společník bude mít 30 procent.

Společnost ASOMPO je sdružení obcí a měst Novojičínska, které provozuje skládku odpadu s životností do roku 2024.

Spolek pro nakládání s komunálními odpady teprve vznikne a bude sdružovat další obce a města z regionu. 

Dotřiďovací linka Technických služeb Havířov.
Rok 2024 tlačí: Odpad by se měl spalovat v kotlech teplárny a elektrárny

Vedení města navrhlo náměstka primátora Ondřeje Baránka do představenstva a náměstka Bohuslava Niemiece do dozorčí rady.

Havířovští předpokládají, že město v průběhu let 2020 až 2023 do nové společnosti vloží z rozpočtu 31,5 milionu korun pro navýšení základního kapitálu. Stejně tak musí učinit i dva další akcionáři a to v podílu 31,5 a 27 milionu. Další finanční prostředky budou zapotřebí k samotnému vybudování třídičky. Společnost CEVYKO je získá dlouhodobým úvěrem a z poloviny také investičními nevratnými dotacemi. Celková výše investic na vybudování zařízení je předpokládána ve výši 350 až 450 milionů korun. Následný provoz společnosti CEVYKO má být financován z plateb za třídění komunálního odpadu a prodeje získaných druhotných surovin.

Zdroj: Město Havířov

Na zámku v Havířově bylo ve čtvrtek 26. 10. 2017 podepsáno memorandum mezi městy Havířovem a Karvinou a společností Veolia o stavbě třídírny a následném využití komunálního odpadu.
Města učinila důležitý krok k ekologické likvidaci odpadu

Zatímco projekt třídírny odpadu v Havířově, počítá se tím, že se nevytříditelná část směsného odpadu bude spalovat v teplárně společnosti Veolia v Karviné u bývalého Dolu Barbora, na scéně se ale objevil další hráč, který by mohl odpadky spalovat, a sice elektrárna v Dětmarovicích.

Zbytečně velká investice? 

Projekt má i své kritiky. Například podle starosty Těrlicka Martina Poláška je havířovská třídička zbytečně megalomanská. 

"Město Havířov je společně s dalšími obcemi akcionářem společnosti Depos, která provozuje skládku v Horní Suché. Už teď tam je v provozu bioplynová stanice, provoz na zpracování kompostovatelného odpadu a máme spočítáno, že za mnohem menších nákladů se dá postavit i třídička odpadu. Tu jsme schopni postavit i bez dotací za polovinu toho, co bude stát ta v Havířově. Domnívám se, že havířovský projekt je zbytečně nákladný a v současné době také předčasný, protože ještě není definitivní legislativa, která bude upravovat parametry pro zpracování odpadu," řekl Deníku Polášek, který je současně i předsedou představenstva společnosti Depos. 

Spalovna odpadu ve vídeňském Spittelau
VIDEO: Spalovna uprostřed města, aneb jak likvidují odpad u sousedů