„Rádio bylo vyrobeno v bratislavské pobočce tehdejšího národního podniku TESLA v roce 1960, připadlo do vlastnictví státu po zůstavitelce žijící ve Fulneku. Příslušné hospodařit s tímto majetkem bylo novojičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, které jej předalo Slezskému zemskému muzeu v Opavě,“ stojí na stránkách ÚZSVM.

Historické rádio bude zapsáno do historické sbírky opavského muzea a doplní budovaný soubor historické spotřební elektroniky. Tyto sbírkové předměty bývají využívány při tematických výstavách a jsou také přístupné badatelům a dalším specialistům zabývajících se tímto oborem.

Odúmrť je majetek takzvaného zůstavitele, tedy osoby, jejíž práva a závazky přecházejí její smrtí na její dědice, jenž neměl žádné dědice ze zákona ani ze závěti. Pozůstalost tak přechází na stát mimo dědické řízení.