„Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě provádí kontroly původu hovězího masa v provozovnách stravovacích služeb v souvislosti s hlášením v systému RASFF (Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva) týkajícím se nedostatečné veterinární kontroly hovězího masa z Polska a jeho možné distribuce do ČR. Kontrola dodacích listů a značení surovin včetně syrového masa, používaných při výrobě pokrmů, je pravidelnou součástí dozorové činnosti KHS. Od začátku roku 2019 byl tento ukazatel ověřen ve 164 provozovnách veřejného stravování a ve 34 školních jídelnách,“ informovala ředitelka KHS Helena Šebáková.

Jak dodala, speciální kontroly masa původem z Polska se v období od 4. února uskutečnily dosud ve 33 restauracích a jídelnách našeho kraje. V průběhu šetření nezjistili hygienici žádné dodávky masa z Polska, ani maso s označením Polsko v oválném razítku.

„Rovněž nedošlo ke zjištění nesouladu mezi označením masa a průvodní dokumentací. Kontrolou dokladů bylo zjištěno, že hovězí maso je odebíráno od dodavatelů z ČR nebo je nakupováno v obchodních řetězcích,“ podotkla ředitelka KHS v Ostravě.

Zkontrolováno bylo i 35 školních jídelen. Pochybení ve značení potravin, popřípadě nesoulad značení s průvodní dokumentací nebyl zjištěn ani v jednom případě.

„Skladové zásoby masa jsou vytvořeny ve školním stravování především z masa vepřového a drůbežího a z ryb. Hovězí maso je pak většinou nakupováno v chlazeném stavu a poté bezprostředně zkonzumováno,“ uvedla Helena Šebáková s tím, že ze strany KHS nebyl zaslán k dnešnímu dni žádný podnět krajské veterinární správě. „V kontrolách nadále pokračujeme,“ dodala ředitelka KHS.