Z HISTORIE
Oblast dnešního Zátora a Nových Heřminov začali lidé osidlovat už kolem roku 1220. Přitahovaly je zde hlavně doly na železnou rudu. Celý kraj byl tehdy pokryt hustými lesy, půda zde byla neúrodná. Zatímco na úrodnější rovině z Krnova směrem na Opavu už v té době hospodařili zemědělci, ve výše položených oblastech pokrytých pralesy se lidé živili dolováním rud. Tato téměř neobydlená území byla v té době osidlována kolonisty. Kromě slovanského obyvatelstva sem přicházeli i kolonisté z okolních, relativně přelidněných zemí, zejména ze Saska a Dolního Slezska. První vlna německých kolonistů přišla do kraje na přelomu 12. a 13. století ze sálsko-francké oblasti. 
Zdroj: Noveherminovy.eu

Nové Heřminovy leží 4 kilometry severovýchodně od města Bruntál v nadmořské výšce 392 metrů nad mořem. Obec se rozkládá v malebném údolí podél toku řeky Opavy, která se na katastru obce ze směru jihovýchodního stáčí na severovýchod. Do řeky přitéká zleva Jelení potok, zprava přitékají Oborenský a Milotický potok. Severně od obce se tyčí Ptačí vrch (574 m n. m.) a Jelení kopec (564 m n. m.), jejichž území o rozloze 17,5 hektarů bylo v roce 1970 vyhlášeno národní přírodní památkou.

Jižním směrem od obce je viditelná linie bunkrů, které tu byly vybudovány na obranu státní hranice ve 30. letech 20. století. Jihovýchodně od obce je jeden z těchto bunkrů rekonstruován a dnes slouží jako Památník opevnění. 

Vzpomínka na praotce železobetonu Saligera

Symbolem Nových Heřminov je obloukový most. Místní ho s hrdostí nosí na tričku a jeho oblouk se stal logem festivalu Rockem proti přehradě. Most je dílem průkopníka železobetonu inženýra Rudolfa Saligera (1873 Leskovec nad Moravicí – 1958 Vídeň).

NEPŘEHLÉDNĚTE: Na konci článku najdete MAPU VŠECH MÍST, která jsme letos v rámci seriálu DENÍK NA NÁVŠTĚVĚ navštívili.

Rudolf Saliger se narodil na Bruntálsku v Leskovci nad Moravicí v rodině vesnického truhláře. Už na leskovecké základní škole se snadno učil, takže pokračoval ve studiu na německém gymnáziu v Opavě.

Symbolem Nových Heřminov je obloukový most  praotce železobetonu Rudolfa Saligera (1873 Leskovec nad Moravicí – 1958 Vídeň).  Místní obloukový most hrdě nosí na tričku a mostní oblouk se také stal logem festivalu Rockem proti přehradě.Symbolem Nových Heřminov je obloukový most praotce železobetonu Rudolfa Saligera.Zdroj: Deník/František Kuba

Na Technické univerzitě ve Vídni se specializoval na výškové budovy a mosty. Zůstává záhadou, kdo mladíkovi z chudé rodiny dopřál tak kvalitní a nákladné vzdělání. Jeho životním osudem se stalo železobetonové stavebnictví, které zdokonalil do současné podoby.

Byl pokládán za odborníka světové úrovně. Podílel se na stavbě mostů při budování železniční sítě v Rakousko-Uhersku. Navštívil Spojené státy i Sovětský svaz. Rudolf Saliger v roce 1926 získal čestné občanství své rodné obce Leskovce nad Moravicí. Jeho obloukový most v Nových Heřminovech nedokázala zničit ani extrémní povodeň v roce 1997.

V rodném Leskovci Saligerem navržený most sice stále stojí, ale už je pod hladinou Slezské Harty. Podílel se na projektech železobetonových výškových staveb v americkém Chicagu i na výškové budově státního nakladatelství v Moskvě, plaveckého bazénu ve Vídni nebo hotelu v Tatranské Lomnici.

Skvrnou v jeho životopisu bylo členství v nacistické straně NSDAP. Po anšlusu Rakouska Rudolf Saliger podlehl nátlaku, a aby si udržel své vysoké postavení, vstoupil tak jako mnoho Rakušanů do nacistické organizace.

Tip na výlet: Naučná stezka, která nabízí dvě trasy
Naučnou stezku Nové Heřminovy tvoří dvě trasy. Na trase po obci v délce 1,5 km se na sedmi zastaveních dozvíte o historii a jedinečné architektuře obce, o bývalých lázních nebo o návštěvě Adolfa Hitlera či trablech s bystou T. G. Masaryka. Druhá trasa v délce 6 km vás provede po okolí obce a na pěti zastaveních seznámí se zdejšími přírodními zajímavostmi.