Svou návštěvu začínám na návsi. Od obecního úřadu přecházím okolo Penzionu a hospody U zvoničky, známému odpočinkovému místu cyklistů, přes silnici k hasičské zbrojnici. Na ní je mramorová cedule se jmény hasičů, kteří zemřeli za I. světové války. Pod mramorovou deskou je kovová deska s překladem. Na ní je pět jmen. V duchu se přenáším do Ruska, Itálie a Albánie, kde skončily životy těchto lidí.

Opět přecházím přes silnici a zastavuji se u dřevěné zvoničky ze 17. století. Z nápisu na ceduli se dozvídám, že její rekonstrukce v letech 1992 a 1993 byla součástí nastartování dobrých česko-německých vztahů. Zvonička dokonce občas zvoní, například při rozsvěcení vánočního stromu.

Jakubčovicemi nad Odrou prochází cyklotrasa z Oder do Klokočůvku. V obci jsou k vidění zajímavé objekty, příjemné posezení nabízí Hospoda U zvoničky.Jakubčovicemi nad Odrou prochází cyklotrasa z Oder do Klokočůvku. V obci jsou k vidění zajímavé objekty, příjemné posezení nabízí Hospoda U zvoničky.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Přesunuji se do blízkého parčíku, který nabízí příjemné prostředí s lavičkami i dětskými prvky. Na informačních tabulích se mohu dočíst něco o historii místní železnice, kamenolomu i o jeho zakladateli Emilu Teltschikovi. Z parčíku mířím na hlavní silnici a zatáčím ke kamenolomu, kde panuje čilý ruch.Vracím se podél Odry k obecnímu úřadu, kde se setkávám se starostkou Jakubčovic nad Odrou Antonii Pecníkovou.

Letiště Leoše Janáčka v Mošnově.
Dopravě v Mošnově by měl ulevit obchvat

Ta mě pozývá do zrekonstruované knihovny v přízemí budovy obecního úřadu. „Je to udělané tak, abychom tady mohli pořádat i nějaké besedy a jiné menší akce,“ poznamenává starostka. Dávám jí za pravdu, že se v knihovně podařilo vytvořit velmi hezké prostředí, které jistě uvítají malí i velcí návštěvníci.Od úřadu opět zamířím přes silnici k lávce přes Odru ke kapli Panny Marie Karmelské.

Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Okolo ní pokračuji k železniční trati a podél ní jdu až k bývalé železniční stanici. Přitom míjím obrovské haldy štěrku.

Vracím se zpět do centra a přecházím za budovu obecního úřadu ke zdravotnímu středisku. S údivem zjišťuji, že tady mívá službu lékař a dokonce i zubař. „V dnešní době málo vídané,“ napadá mě. Pokračuji na konec blízké ulice a po louce se pomalu přesunuji podél novějších ulic. Je vidět, že i v tady se domy opravují a dokonce i staví.

Kamenolom u Jakubčovic.Kamenolom u Jakubčovic.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Pomalu přicházím až na konec obce. Vracím se zpět a zahýbám do Školní ulice. Po ní se dostávám až velmi slušně vybavenému víceúčelovému hřišti. Hned vedle je školka a za ní sídliště s několika činžovními domy. Místo má dokonce název Sídliště.Přes louku přecházím zpět k silnici a zastavuji se u pomníku obětem I. světové války. Jsou na něm stejná jména jako na hasičské zbrojnici. Opodál stojí strom republiky.

Mým dalším cílem je sportovní areál – ten by Jakubčovicím nad Odrou mohl leckdo závidět. Dvě fotbalová hřiště, workoutové hřiště, herní prvky a skvělé zázemí včetně ubytovny. Pokračuji po úzké silnici, nalevo je bývalá věznice, kterou někdo přestavuje. Cesta je součástí cyklostezky, která pokračuje podél Odry, já zahýbám doleva na hlavní silnici. Tam už zase Jakubčovice nad Odrou končí.

Jakubčovicemi nad Odrou prochází cyklotrasa z Oder do Klokočůvku. V obci jsou k vidění zajímavé objekty, příjemné posezení nabízí Hospoda U zvoničky.Jakubčovicemi nad Odrou prochází cyklotrasa z Oder do Klokočůvku. V obci jsou k vidění zajímavé objekty, příjemné posezení nabízí Hospoda U zvoničky.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Ještě se zastavuji u rybníka, zjišťuji ale, že je soukromý se zákazem vstupu. Nad rybníkem se klene kopec s lesíkem při jeho vrcholku. Kopců je ale kolem Jakubčovic nad Odrou více. Mrzí mě, že nemám tolik času, abych si na některý nevyšlápl. Musí být odtud určitě pěkný výhled. „Aspoň mám důvod vyrazit tady i někdy příště,“ napadá mě, když Jakubčovice nad Odrou opouštím.

Škola má pěknou velkou školní zahradu

Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou je malotřídní základní školou. Má tři třídy, které navštěvují žáci 1. až 5. ročníku. Na webových stránkách školy je napsáno, že jakubčovická škola je školou rodinného typu, která je otevřená a přístupná všem dětem, rodičům i veřejnosti. „Vytváříme školu s bezpečným, útulným a veselým prostředím, v níž se dětem líbí a cítí se v ní příjemně. Žáci jsou vedeni k toleranci, úctě, lásce k člověku, k aktivnímu naslouchání, komunikaci, zodpovědnosti,“ stojí dále v textu. Škola je zapojena do projektu EU peníze školám. Snaží se být moderní školou 21. století, fungovat jako jedno z center společenského a kulturního života v obci a být dobrým partnerem žáků i jejich rodičů.

Součástí organizace jsou školní družina, mateřská škola a školní kuchyně a jídelna. Školní družina využívá vlastní prostory, které se nacházejí v přízemí budovy základní školy. K dispozici má velkou oplocenou školní zahradu vybavenou herními prvky. Přístup je i do volné přírody, což umožňuje v případě vhodných klimatických podmínek časté vycházky.

Mateřská škola je dvoutřídní s kapacitou 48 dětí. Součástí mateřské školy je školní kuchyň s jídelnou, která po rekonstrukci poskytuje stravování i dětem a zaměstnancům základní školy.

Jakubčovice nad Odrou.Jakubčovice nad Odrou.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Kamenolom stojí skoro století a půl

Kamenolom v Jakubčovicích nad Odrou je největším kamenolomem ve střední Evropě. Založil ho v roce 1876 Emil Teltschik. První vytěžený kámen se rozvážel koňskými potahy na stavbu cest v okolí Jakubčovic nad Odrou. Emil Teltschik měl lom ve vlastnictví do roku 1921, až do roku 1938 pak lom vlastnila ČSR – nadace Emila Teltschika. Za války lom náležel Německé říši, po roce 1948 ho měly ve správě národní a státní podniky. V roce 1991 lom získal v privatizaci Josef Hájek, a to až do roku 2005. Poté ho postupně odkoupily firmy patřící do skupiny mezinárodní stavební společnosti Eurovia. Pod názvem Eurovia Jakubčovice je lom v provozu do současnosti.

Jakubčovicemi nad Odrou prochází cyklotrasa z Oder do Klokočůvku. V obci jsou k vidění zajímavé objekty, příjemné posezení nabízí Hospoda U zvoničky.Jakubčovicemi nad Odrou prochází cyklotrasa z Oder do Klokočůvku. V obci jsou k vidění zajímavé objekty, příjemné posezení nabízí Hospoda U zvoničky.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Fotbalový zázrak

Fotbalový klub z Jakubčovic nad Odrou měl počátkem 21. století sérii, která by se mohla směle přirovnat k povídání o Klapzubově jedenáctce. Tým, který v sezoně 1999/2000 teprve počtvrté postoupil do Okresního přeboru Novojičínska, poté postupoval v každé další sezoně a zastavil se až ve druhé fotbalové lize. Bylo to zejména díky mecenáši klubu, majiteli lomu Josefu Hájkovi. Současný tým TJ Tatran Jakubčovice bojuje od sezony 2015/2016 v I.A třídě Moravskoslezského kraje – skupině A.

Fotbal v Jakubčovicích si žil svou fotbalovou pohádku. Tým se dostal až do II. ligy, velkou obměnou prošel i sportovní areál. Foto: Archiv Jaroslava Rovňana
Hájkova jakubčovická pohádka se začala psát v roce 1999

Z historie Jakubčovic nad Odrou

Jakubčovice nad Odrou.Jakubčovice nad Odrou.Zdroj: archiv obceJak už samotný název napovídá, Jakubčovice nad Odrou leží v malebném údolí řeky Odry, pět kilometrů od města Odry. Zastavěné území obce se rozprostírá pod místem, kde se potok Suchá z pravé strany vlévá do Odry.

Prvními osadníky v oblasti byli pravděpodobně avarští nájezdníci, kteří si zde v blízkosti Jantarové stezky v 6. století založili opevněný vojenský tábor.

Obec Jakubčovice existovala pravděpodobně již ve 12. století, první písemná zmínka pochází ale z roku 1374, kdy vesnice Jacobsdorf patřila k panství oderskému.

V době německé kolonizace, kdy Jakubčovice jako Jogsdorf spadly pod německé právo, byly z významějších osobností zmiňováni např. první soudce Nickel Tulendorfer (1550), svobodný pán Mathes Futschik (1563) nebo statkář Jakob Schindler (1650).

Zdeňka Ambrožová byla v Jakubčovicích nad Odrou dvanáct let ve funkci starostky obce.
Zdeňku Ambrožovou práce jakubčovické starostky bavila. Zvykla si i na hluk

Za třicetileté války a později za války sedmileté (1756-1763) obyvatelé tohoto kraje neobyčejně trpěli přesuny vojsk, docházelo k rabování vesnic.

Nejvyšším rozhodnutím z 10. března 1866 došlo k ustavení vlastního obecního úřadu a obec se oddělila od Klein-Hermsdorfu (Heřmánek). Prvním starostou obce byl Franz Popp (1866-1877).

Starostka Jakubčovic nad Odrou Antonie Pecníková.
Radost mám z ordinace praktického lékaře a zubařky, říká starostka Jakubčovic

V této době byly v obci otevřeny tři lomy. V roce 1894 byl zřízen poštovní úřad, v roce 1890 byla obec elektrifikována starostou obce Herbertem Kasperem, který vlastnil od roku 1886 mlýn (později zvaný jako Balhárkův). Tentýž starosta v roce 1912 vymohl stavbu obecního vodovodu.

Po obou světových válkách se Jakubčovičtí opět vrhli na zajištění dostatku pracovních sil pro místní kamenolom. V roce 1953 byla v obci postavena věznice. Zpočátku byla obsazena vězni s těžkými tresty, později i s méně závažnými. Vězni pracovali v lomu v Heřmánkách, a později i v Jakubčovicích, kde byli využíváni k ručnímu nakládání kamene do vozíků.

Kunín je veřejnosti znám zejména díky baroknímu zámku a mléku.
Na návštěvě v Kuníně: Pyšní se nejen zámkem, ale i hrobkou slavného rodu

Padesátá léta 20. století byla v obci ve znamení vzniku zemědělského družstva a rozvoje průmyslových podniků, plynofikace, elektrifikace. Další příznivá ekonomická vlna přišla po sametové revoluci v roce 1989. Ani Jakubčovice se ale bohužel nevyhnuly povodním v roce 1997, kdy Odra natropila v obci velké škody.

Dnes žije v této vesničce 644 obyvatel.

Zdroj: www.jakubcovice.cz

Zajímavosti

První průmyslový podnik v širším okolí založil v Jakubčovicích nad Odrou v osmdesátých letech 19. století Emil Teltschik – továrnu na kamenné knoflíky. V roce 1895 zaměstnával již 380 dělníků a mnohé domácí pracovníky a stal se tímto pro Jakubčovice a okolní obce důležitým hospodářským faktorem. Emil Teltschik nevlastnil jen továrnu na výrobu knoflíků, ale i kamenolomy a drtírnu. Sedmdesát let průmyslové činnosti, továrna vyráběla kamenné knoflíky, kamenné ořechy, velikosti vlašských ořechů, které byly vnitřními jádry palmového plodu, rostoucího v Ekvadoru a Kolumbii. I přes svoji tvrdost se daly dobře řezat, soustružit, barvit a leštit. Až do roku 1950 byly ideální surovinou pro výrobu knoflíků, až byly umělými knoflíky vytlačeny z výroby.

Jakubčovice nad Odrou.Jakubčovice nad Odrou.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Tip na výlet

K dřevěné zvoničce ze 17. století
asi 5 km od města Odry

Na území obce Jakubčovice nad Odrou nenajdeme kostel, v roce 1854 tu byla vystavěna jen kaple. Významnou pamětihodností obce je dřevěná zvonička, postavená v 17. století. Její původní stavitel i majitel jsou neznámý. V letech 1993 a 2013 prošla rekonstrukcí. Má unikátní a neobvyklý (snad barokní) tvar vysokého komolého jehlanu. Zvonice je zapsaná jako kulturní památka od roku 1958.