Stalinův syn se pokusil o útěk nebo o sebevraždu. Aspoň tak je to uvedeno v jeho oficiálním životopise. Po válce se objevily spekulace, že Jakov mohl zemřít jindy, jinde a jinak.

Pro nemilosrdného Stalina byl zajatec totéž co zrádce nebo zbabělec.

Skutečnost, že do zajetí upadl také jeho syn Jakov, Stalina nedojímala. Situace zajatého Jakova byla beznadějná. Možnost osvobození tábora Rudou armádou byla jeho noční můra. Přesto odmítal nabídky sloužit propagandě nacistického Německa.

SVĚDEK: VELITEL TÁBORA KRNOV

Krnovský historik Dalibor Zlomek upozornil Deník na svědectví z Krnova, které přináší úplně odlišnou verzi smrti Jakova Džugašviliho. Zlomek narazil na článek z roku 1967 v německém časopise Der Spiegel.

Ten píše o svědectví Franze Seligera, posledního velitele krnovského tábora pro válečné zajatce. „Jakov Džugašvili zemřel ve vojenské nemocnici tábora Lamsdorf a byl pohřben společně s dalšími válečnými zajatci. Příčinou jeho smrti byl tyfus,“ citoval Der Spiegel svědectví Franze Seligera z Krnova.

Zdroj: Archiv
Spekulace, že Stalinův syn zemřel za jiných okolností než uvádí oficiální verze, se objevily hned po válce.  Svědectví z Krnova zaznamenal v roce 1951 francouzský list Le Monde, v roce 1967 německý Der Spiegel. A v roce 1980 o něm psali dokonce na Islandu. Zdroj: visir.is

Zdroj: visir.is
Krnovský historik Dalibor Zlomek našel archivu v Der Spiegel článek se svědectvím velitele zajateckého tábora Krnov Franze Seligera. Tvrdí, že Stalinův syn nebyl zastřelen v elektrických drátech, ale zemřel na tyfus asi padesát kilometrů od Krnova na území dnešního Polska.

Zrekapituloval také další spekulace a indicie, podle kterých Stalinův syn možná dokonce zemřel až po válce.

„POSLAL JSEM HO DO NEMOCNICE“

Už v listopadu 1951 francouzský list Le Monde otiskl článek „Stalinův nejstarší syn je údajně pohřben v Horním Slezsku“. „Repatriovaný vězeň Franz Seliger (61 let) říká, že ví, kde se nachází Stalinův nejstarší syn Jakov Džugašvili. Byl zajatý v roce 1941 ve Smolensku jako dělostřelecký poručík Rudé armády.

Franz Seliger říká, že byl posledním velitelem vězeňského tábora Krnov v Sudetech. Tvrdí, že osobně poslal Stalinova syna do nemocnice v Lamsdorfu v Horním Slezsku. Jakov Džugašvili, který zemřel nějakou dobu poté, co byl přijat do tohoto zařízení, byl údajně pohřben ve společném hrobě vězňů na lamsdorfském hřbitově,“ zaznamenal svědectví z Krnova francouzský list. Zmínky o svědectví z Krnova najdeme i v dalších jazycích včetně islandštiny.

FÁMA? OMYL? ZÁMĚNA JMEN?

Traduje se, že Hitler navrhl Stalinovi výměnu jeho syna Jakova za zajatého německého maršála Pauluse. Nabídku Stalin údajně odmítl argumentem, že nemůže vyměnit maršála za poručíka.

Oficiální verze smrti Jakova Džugašviliho se opírá o výpověď esesáka Konráda Harficha. Ten tvrdil, že v koncentračním táboře Sachsenhausen Jakova vlastnoručně zastřelil, když byl těžce zraněný elektřinou. Jeho slova potvrzuje písemný záznam o zastřelení vězně při pokusu o útěk i fotografie mrtvého těla v elektrických drátech.

Jakov s despotickým otcem vycházel tak špatně, že ani nepřijal jeho příjmení Stalin a zůstal u gruzínského Džugašvili. Nelze vyloučit, že sovětské zajatce s podobným jménem provázela mezi německými dozorci pověst Stalinova syna. Při epidemii skvrnitého tyfu v táboře Lamsdorf (dnes Lambinowice v Polsku, asi 50 kilometrů od Krnova) zde byli internováni také zajatci s křestním jménem nebo příjmením Jakov. Mohlo svědectví z Krnova vzniknout na základě omylu dozorců nebo z fámy?