Investorem obchvatu Krnova je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Na pravidelných schůzkách upozornil zhotovitel zástupce města, že letos bude stavbou obchvatu zatíženo téměř celé území Krnova. Budou totiž souběžně budovány všechny čtyři estakády, tedy v Chomýži, u prameniště Zlaté Opavice, u soutoku Opavy a Opavice, a v Opavské ulici.

Kvůli stavbě obchvatu dojde k částečným omezením dopravy v Opavské a Albrechtické ulici. Navíc si stavba vyžádá úplné uzavření komunikace bez náhrady ve Staré Petrovické. Plánuje se i uzavírka s objížďkou v oblasti Bližčické ulice. Úplné uzavírky se nevyhnou ani cyklostezce Vysoký Břeh a od koupaliště po bývalou trať do cihelny.

Další omezení přináší skutečnost, že se v Krnově zvýší pohyb nákladních aut, takže životní podmínky zhorší prach, bláto a hluk. Vedení města slibuje, že využije všechny možnosti, aby stavba ovlivnila život obyvatel pokud možno v únosné míře.

ŘSD se v posledních letech stavělo vlažně k požadavkům na zveřejnění vizualizací obchvatu. Nyní konečně potvrdilo, že do dvou měsíců zpracuje vizualizace křižovatek obchvatu s ulicemi Petrovickou, Starou Petrovickou a Hlubčickou.