Do Krnova se chystá Věra Sosnarová, které už pomalu táhne na devadesátku. Krnovanům nabídne autentické svědectví jak byla ve 14 letech odvlečena z rodného Brna na Sibiř do krutých pracovních táborů gulag.

Matka Věry Sosnarové v roce 1922 utekla před doznívající občanskou válkou ze Sovětského svazu do Československa a provdala se zde za Čecha. Přestože obě její dcery ve věku 14 a 9 let měly československé občanství, byly i se svou matkou 17. května 1945 uneseny sovětskou tajnou službou NKVD.

Zatímco matka v Sovětském svazu po pár měsících zemřela, Věra Sosnarová i její sestra byly zavlečeny do pracovního tábora gulag. Dospívající dívky v dolech a kolchozech strávily otrockou prací celkem 19 let (od konce roku 1945 do léta 1964).

Roku 1964 jim na přímluvu předsedy jednoho ruského kolchozu podařilo vrátit do vlasti. Musely ale podepsat úplnou mlčenlivost o svém osudu. Věra Sosnarová z obavy, že znovu skončí na Sibiři, dlouho neřekla pravdu ani vlastním dětem.

Veřejně o své minulosti promluvila teprve ve své knize Krvavé jahody, která vyšla roce 2008. Beseda s Věrou Sosnarovou proběhne v Krnově 8. března v 17 hodin v kostele řádu minoritů.