Protože nemocnice je krajské zařízení, zúčastnil se slavnostního zahájení provozu také hejtman Ivo Vondrák.

„Moravskoslezský kraj do krnovské nemocnice průběžně investuje.Jen za poslední dva roky jsme zde za více než 100 milionů korun vybudovali novou budovu pro lékárnu, metabolické centrum a onkologický stacionář,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák s tím, že krnovská nemocnice se na koupi důležitých přístrojů podílí i z vlastního rozpočtu a dobře hospodaří.

Hejtman se rovněž zúčastnil setkání zaměstnanců Sdruženého zdravotnického zařízení (SZZ) Krnov, aby poděkoval zdravotníkům za pracovní nasazení v období koronavirové pandemie. „V případě mamografu se bavíme o diagnostice nádorového onemocnění prsu, kdy včasné odhalení nádoru významně ovlivňuje další způsob léčby. V některých případech takto zachraňuje život pacientek,“ sdělil ředitel krnovské nemocnice Ladislav Václavec.

Vyšetření na novém mamografu ročně absolvuje několik tisíc žen ze spádové oblasti krnovské nemocnice.

„Každý rok na našem pracovišti vyšetříme přibližně 700 pacientek, které k nám pošlou kolegové z mamologické ambulance. Dalších pět tisíc pacientek u nás každoročně absolvuje mamografický screening, tedy preventivní vyšetření, které provádíme jako detašované pracoviště Slezské nemocnice v Opavě,“ doplnil primář Radiologického oddělení Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Ivo Šenkyřík.

Nový přístroj budou obsluhovat tři radiologické asistentky. Vyšetření zabere asi pět minut. „Mamograf má mnohem lepší zobrazovací a rozlišovací schopnost než jeho předchůdce. Díky novému přístroji vidíme ložisko menší pěti milimetrů,“ uzavřel primář Šenkyřík.

Preventivní vyšetření u žen nad 45 let proplácí zdravotní pojišťovna. V nemocnici jsou vítaní i samoplátci. Cena vyšetření je 1000 korun.