Lávka pro pěší u hlavního nádraží Krnov bude v úterý 27. března uzavřena. Specializovaná firma zde totiž bude provádět opravu jedné z podpěr schodiště.

Důvodem je koroze, která už značně oslabila ocelovou konstrukci. Pro chodce to znamená, že budou muset volit delší trasu přes sousední most pro automobilovou a cyklistickou dopravu.

„Oprava lávky by měla trvat jen jeden den, ale smluvený termín ještě může změnit nepříznivé počasí,“ uvedla Zdena Šarmanová z krnovského oboru správy majetku města.

V současnosti město Krnov připravuje generální rekonstrukci celé lávky. V nejbližší době zadá zpracování projektové dokumentace. Kdy k ní dojde, to bude záležet také na finančních možnostech města, které přišlo k lávce jak slepý k houslím.

Koncem minulého století se totiž ukázalo, že ocelová nýtovaná lávka dlouhá šedesát metrů nemá jednoznačného vlastníka. Kvůli údržbě vznikly dohady, jak majetkoprávní vakuum řešit.

Majetkem města se stala v roce 1999 a od té doby ji spravuje společnost Technické služby Krnov. Lávka prochází pravidelnými prohlídkami a nezbytnou údržbou. Zatím poslední oprava proběhla v roce 2016, kdy byla vyměněna mostovka z dřevěných fošen a také část madel.